Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

”Når hjertet svigter” - Palliation til hjertepatienter

Tid: 9. - 10. november 2017

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Kursusgebyr: 3.750,- (inkl. overnatning og middag)
                     (3.500,- ved tilmelding før 9/9 2017).

Tilmeldingsfrist: 28. september 2017

Program

Dag 1 – torsdag d. 9. november 2017

10.00 – 11.30 INDLEDNING (Ordstyrer Ann Dorthe Zwisler, REHPA og Dorte Lander Rasmussen, Palliativt team, Randers Centralsygehus)

Kl 10.00 – 10.15 Velkommen 
Formand for uddannelsesudvalget Dansk Selskab for Palliativ Medicin (DSPaM) overlæge Torben Strodl Andersen, Palliativ Enhed, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital, byder velkommen og fortæller kort om baggrunden for kursus om palliativ indsats ved fremskreden hjertesygdom tilrettelagt i samarbejde mellem DSPaM og Dansk Cardiologisk Selskab (DCS).

Kl 10.15 – 10.45 DCS Holdningspapir
Formand for DCS holdningspapir overlæge Vibeke Brogaard Hansen, Hjertemedicinsk, Vejle Sygehus giver et overblik over holdningspapiret, som udfoldes i løbet af kurset.
Link til holdningspapir:  http://www.cardio.dk/rapporter/holdningspapirer/660-paliation-ved-fremskreden-hjertesygdom

Kl 10.45 – 11.45 Evidens for palliativ indsats til hjertepatienter

Kl 10.45 – 11.00 Hvad ved vi på baggrund af systematisk litteraturgennemgang?
Kardiolog Ann Dorthe Zwisler, REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, SDU og OUH præsenterer resultater fra en systematisk litteraturgennemgang om evidensen for palliativ indsats til hjertepatienter.

Kl 11.00 – 11.45 Resultater fra en lovende svensk model for hjemmebaseret palliation til hjertesvigtspatienter (The PREFER trial).
Senior Professor i kardiologi og intern medicin, Kurt Boman, Forskningsenheden Skellefteå Hospital, Umeå Universitet.

Studiet og modellen, som i pilot opsætning, har vist en halvering af genindlæggelsen ved palliativ indsats til hjertepatienter. Link til artikel:  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejhf.151/full 

11.45 – 12.00 KORT KAFFEPAUSE (og forflytning til to mindre lokaler)

Kl 12.00 –  13.15 STATE OF THE ART CROSS-OVER SESSION OM BEHANDLING

Kl 12.00 – 13.15 ”Hjerteinsufficiensbehandling” (palliationslæger)
Kardiologisk overlæge Hans Eiskjær, overlæge, Aarhus Universitetshospital giver en introduktion til behandling af hjertesvigtspatienter fra diagnose til død.

Kl 12.00 – 13.15 ”Symptomlindring” (kardiologer)
Overlæge Bodil Jespersen, Palliativ Team, Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital giver en introduktion til symptomlindring med fokus på hjertesvigtspatienter.

Kl 13.15 – 14.15 FROKOST (siddende med servering fra buffet) 

Kl 14.15 – 16.00 PROGNOSTISKE INDIKATORER OG ADVANCE CARE PLANNING (Ordstyrer Rigshospitalet Bettina Nørager, Medfødte Hjertesygdomme)

Kl 14.15 – 15.15 Prognostic indicators
Dr JM Beattie FRCP, FESC, FHFA Consultant Cardiologist, King's College London

Kl.15.15-16.00 Advance Care Planning 
Marianne Skorstensgaard, Aarhus Universitetshospital. 

Kl 16.00 – 16.30 KAFFEPAUSE 

KL 16.30 – 18.30 INAKTIVERING OG MEDICINSANERING (Ordstyrer Vibeke Brogaard Hansen, Hjertemedicinsk afd, Vejle Sygehus og Torben Strodl Andersen, Palliativ Enhed, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital)

Kl 16.30 - 17.15 Inaktivering af ICD-pacemaker
Professor i psykologi Susanne S. Pedersen, Syddansk Universitet fortæller om betydningen af information om funktion og inaktivering af ICD-pacemaker, og overlæge Jens Brok Johansen, Kardiologisk afdeling, Odense Universitet hospital, fortæller om hvordan man i praksis inaktiverer ICD-enheden, og hvad man særligt skal være opmærksom på i den terminale fase. 

17.15 – 18.00 Medicinsanering
Overlæge Jens Ulrik Rosholm, Geriatrisk afdeling, Odense Universitets Hospital

18.00 – 18.45 Kliniske cases til ekspert panel
Hans Eiskjær, Bodil Jespersen, Jens Brok Johansen, Susanne Pedersen og Jens Ulrik Rosholm bidrager med ekspert viden i forhold til 3 udvalgte kliniske cases. Deltagerne inviteres til at indsende cases ved tilmelding.   

Kl 18.45 – 20.15 MIDDAG

Kl 20.15 – 21.15 AFTEN ARRANGEMENT (Ordstyrer Anne Mette Eriksen, Palliativ Team, Herning Centralsygehus og Vibeke Brogaard Hansen, Hjertemedicinsk afd, Vejle Sygehus)

Kl 20.15 – 21.15 De svære etiske dilemmaer ved indstilling af aktiv behandling
Tidligere formand for Etisk råd filosof med speciale i etik Jacob Birkler bidrager med oplæg og dialog omkring de svære etiske dilemmaer omkring palliation og behandlingsophør.

Dag 2 – fredag d. 10. november 2017

KL 08.30 – 10.15  PÅRØRENDE OG SORG (Ordstyrer Nan Sonne, Palliativ Enhed, Frederikssund Hospital og Siri Stistrup Rasmussen, Palliativ Enhed, Odense Universitets hospital)

Kl 08.30 09.15 Hvad ved vi om pårørende og sorg?
Psykolog Majbrit Guldin, Palliativ Team og FolkeSundhed, Århus Universitetshospital

Kl 09.15 10.00 Hjertesygdom som eksistentiel vendepunkt
Præst Elizabeth Rokkjær Hammer, Palliativ Enhed, Odense Universtitetshospital, gennemgår betydningen af alvorlig livstruende sygdom for patienter og pårørende eksistentielle overvejelser og vendepunkter.

Kl 10.00 – 10.15 Spørgsmål/diskussion

Kl 10.15 – 10.30 KORT KAFFEPAUSE

KL 10.30 13.00 ORGANISERING AF PALLIATION TIL HJERTESVIGTSPATIENTER (OrdstyrerAnn Dorthe Zwisler, REHPA ogDorte Lander Rasmussen, Palliativ Team, Randers Centralsygehus)

Kl 10.30 – 11.30 Integrated Heart Failure Service
Charles Daniels 

Kl 11.30 – 11.00 Vejlemodellen
Overlæge Anette Hygum, Palliative afdeling, Vejle sygehus og overlæge Vibeke Brogaard Hansen, kardiologisk afdeling, Vejle sygehus fortæller om erfaringer med MDT-konferencer mellem de enkelte enheder.

Kl 12.00 – 12.30 Skejbymodellen
Overlæge Susanne Aagaard og Sygeplejerske Gitte Ryom, Kardiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, fortæller om erfaringer med ”følge op projekt”. 

KL 12.30-13.00 Hvad ved vi om tidlig palliativ indsats
Professor i palliation Mogens Grønvold, Palliativ afdeling, Bispebjerg Hospital gennemgår viden om tidlig palliativ indsats med fokus på cancerpatienter og diskuterer hvor erfaringerne med fordel kan overføres til Hjerteområdet. 

Kl 13.00 – 13.30 FROKOST MED SANDWICH og forflytning til grupperum 

Kl  13.00 – 15.00 HVORDAN KOMMER VI SAMMEN VIDERE I DANMARK (Ordstyrer Mogens Grønvold KU/HS Bispebjerg Palliativ afdeling og Vibeke Brogaard Hansen, Hjertemedicinsk afd, Vejle Sygehus)                                                                                                          

KL 13.00 - 14.15 Hvordan organiserer vi os i regionen?
Deltagerne deles op i forhold til regional tilknytning. Der udpeges en tovholder fra hver region, som faciliteter sessionen og står for at opsummere, hvad der er foregået i de enkelte grupper.  Oplægsholderne deltager i gruppediskussionerne. 

Der tages udgangspunkt i ideen om brobygning, og konkrete spørgsmål om, hvornår hjertesvigtspatienterne har brug for palliativt team? Hvilken rolle har palliativt team? Hvilken rolle har kardiologen. Hvem har behandlingsansvaret. Er der basis for fælles udviklings- og forskningsprojekt regionalt? Nationalt?

Kl 14.15 - 14.45 Opsamling fra gruppediskussioner i fælles auditorium

Kl. 14.45 – 15.00 AFSLUTNING OG TAK FOR DENNE GANG