Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Cardiologisk Selskab

Indkaldelse til

Ekstraordinær Generalforsamling i Dansk Cardiologisk Selskab torsdag den 26. oktober 2017 kl 15.00, Hotel Nyborg Strand

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer
  2. Afstemning:

Forslag til vedtægtsændring:

§5. Uddannelsesudvalg, Kursus og CME udvalg, Nationale Behandlingsvejlednings (NBV) udvalg samt databaseudvalg.

Ændres til:

§5. Uddannelsesudvalg, Kursus og CME udvalg, Nationale Behandlingsvejlednings (NBV) udvalg samt Forsknings- og databaseudvalg

§5, stk 4: Hele stykket fjernes og erstattes med følgende

Forsknings- og databaseudvalget skal arbejde for at kardiologiske registre og databaser, herunder de kardiologiske kliniske kvalitetsdatabaser og Nyt Dansk Hjerteregister forankres i Dansk Cardiologisk Selskab.  Udvalget skal varetage koordinering af forskningsprojekter med udgangspunkt i de kardiologiske registre og opstille kriterier, der på samme tid sikrer lige adgang til registerforskning, og monitorerer at indmeldte projekter reelt gennemføres eller alternativt videregives til andre. Udvalget kan også koordinere og initiere nationale kliniske forskningsprojekter.

Udvalgets formand og sekretær vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og med mulighed for genvalg 1 gang. Formanden er samtidig medlem af selskabets bestyrelse.

I forsknings- og databaseudvalget skal sidde 4 professorer i kardiologi, en ansat ved hvert af de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter. Professorgruppen ved hvert universitet udpeger selv deres repræsentant (adjungerede professorer kan ikke vælges). Professorrepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges 1 gang. Databaseudvalget består derudover af en repræsentant fra alle arbejdsgrupper fraset arbejdsgruppen for DRG- og koderegistrering. Disse repræsentanter vælges af arbejdsgrupperne for 2 år ad gangen og kan genvælges en gang. For alle ovenstående gælder en karenstid på to år før man kan genvælges til udvalget.

 

Med venlig hilsen

Lene Holmvang, for bestyrelsen, Dansk Cardiologisk Selskab