Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lipidsænkende behandling hos patienter med kronisk nyresvigt

Dansk Nefrologisk Selskab udsendte i 2013 denne vejledning vedrørende lipidsænkende behandling hos patienter med kronisk nyresvigt.

Forekomsten af kronisk nyresygdom (CKD), især i de mildere stadier CKD 0-3, er høj men prævalensen i Danmark er ukendt. Nedsat nyrefunktion (glomerulær filtrationshastighed, GFR) er stærkt associeret til kardiovaskulær sygdom (CVD) uafhængigt af andre risikofaktorer og patienter i kronisk dialysebehandling har en markant overdødelighed på næsten faktor 40 sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Kronisk nyresygdom er således en risikoækvivalent til koronararteriesygdom.

icon Download rapporten (698.02 kB)

DSAM - Kronisk systolisk hjerteinsufficiens

DSAM udsendte i marts 2013 denne vejledning om kronisk systolisk hjerteinsufficiens. Hjertesvigt findes hos 3-4 % af personer over 65 år og hyppigheden af sygdommen tiltager med alderen. Befolkningen bliver stadig ældre, og sygdommen vil derfor spille en stadig større rolle fremover. Almen praksis har derfor en vigtig funktion i opsporingen af de patienter, der kan få glæde af behandling.

icon Download rapporten (600.63 kB)

Prognosticering efter hjertestop og manglende opvågning

Formålet med denne guideline er at forbedre og ensarte prognosticering af cerebral udkomme hos patienter med manglende opvågning efter hjertestop i Danmark.  Arbejdsgruppen til udarbejdelse af guideline blev nedsat i fællesskab af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) samt Dansk Selskab for Intensiv Medicin (DSIT).

icon Download rapporten (10.35 MB) 

Sekundær Hypertension - En fælles klinisk vejledning 2008

Dansk hypertensionsselskab (DHS) nedsatte i august 2007 en skrivegruppe bestående af repræsentanter for Dansk Hypertensionsselskab, Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Endokrinologisk Selskab og kliniske fysiologer.

Rapporten været forelagt DCS’ bestyrelse, som har tilsluttet sig indhold og konklusioner og samtidig ønsker at være medudgiver af rapporten.

icon Download rapporten (552.68 kB)