Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anbefalinger til indhold og funktionalitet af en Kardiologisk Fællesdatabase og IT- platform

 

Dette dokument er en organisatorisk rapport er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) i forbindelse med etablering af en Kardiologisk Fællesdatabase (KFD).

Formålet med udvalgsarbejdet har været at formulere principperne og en fælles holdning til en Kardiologisk Fællesdatabase og IT-platform med udgangspunkt i de kliniske kvalitetsdatabaser for hjertesvigt og hjerterehabilitering, men med mulighed for at udvide databasen til andre kardiologiske områder.

Rapporten giver et bud på indhold og funktionalitet med henblik på at kunne udvikle en rationel og fleksibel databaseløsning, der i fremtiden kan integrere kvalitetsmålinger og klinisk arbejde.

Rapportens indhold har været kommenteret ved høringsrunde i DCS og RKKP november 2012

icon Download rapporten (443.15 kB)

Retningslinier for præhospital og interhospital transport af hjertepatienter

For at sikre, at alle patienter med akut opstået hjertesygdom tilbydes optimal behandling under transport, har Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) i fællesskab nedsat en arbejdsgruppe til udarbejdelse af retningslinier for transport af kardiologiske patienter.

Formålet med retningslinierne er, med udgangspunkt i patientens diagnose og aktuelle tilstand, at beskrive den behandling samt det monitorerings- og ledsageniveau, som medfører optimal sikkerhed under transport.

Rapportens indhold er diskuteret på høringsmøde i juni 2007.

icon Download rapporten (177.6 kB)

Rapport vedrørende forslag til indførelse af CME i dansk kardiologi

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) nedsatte i foråret 2002 et udvalg med det formål at komme med forslag til den praktiske indførelse af CME (continuing medical education).

Medlemmer af CME-udvalget har været: Hans Erik Bøtker, Århus Universitetshospital, Skejby, hjertemedicinsk afdeling, Peter Michael Clemmensen, Rigshospitalet, kardiologisk klinik B, Kenneth Egstrup, Svendborg Sygehus, medicinsk afdeling, Anders Junker, Odense Universitetshospital, kardiologisk afdeling, Svend Eggert Jensen, Esbjerg Sygehus, medicinsk afdeling, Rolf Steffensen, Hillerød Sygehus, medicinsk afdeling B (formand), Kristian Thygesen, Aarhus Universitetshospital, Århus, medicinsk-kardiologisk afdeling.

Rapporten har været publiceret i april nummeret af Cardiologisk Forum, 2004.

icon Download rapporten (160.51 kB)

Kardiologiske aspekter af den præhospitale behandling i Danmark

DCS nedsatte ved sit årsmøde i maj 2001 en permanent arbejdsgruppe med det formål at følge og påvirke udviklingen inden for præhospital-behandling i Danmark.

Arbejdsgruppen valgte en nucleus bestående af følgende 7 medlemmer:Henning Rud Andersen, Skejby sygehus, Peter Clemmensen, Rigshospitalet, Torben Haghfelt, Odense Universitetshospital, Jeppe Launbjerg, Hillerød sygehus, Steen Pehrson, Gentofte Amtssygehus (udgået), Lars Hvilsted Rasmussen, Ålborg sygehus, Jens Rokkedal, Glostrup Amtssygehus (udgået), Jens Flensted Lassen, Rigshospitalet (indtrådt forår 2002).

Formandskabet for arbejdsgruppen blev initialt varetaget af Henning Rud Andersen senere af Peter Clemmensen.

Udgivet: April 2003

icon Download rapporten (227.82 kB)

Kardiologiske kompetencer

Kardiologiske kompetencer hos fremtidens speciallæger i Intern Medicin:Kardiologi.

Rapport fra en arbejdsgruppe, bestående af Svend Eggert Jensen og Rolf Steffensen, under DCS.

Udgivet: April 2001

icon Download rapporten (94.68 kB)

Minimumskompetencer i afdelinger, som modtager akutte hjertepatienter

Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af DCS.

Formand Torben Haghfelt

icon Download rapporten (138.08 kB)