Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom i Danmark 2008

Der har siden 2001 været gennemført et internationalt samarbejde for at sikre ensartet diagnostik af Akut Koronart Syndrom (AKS) (dansk: formodet hjerteblodprop). Samarbejdet blev gennemført i form af arbejdsgruppen: »Joint ESC (European Society of Cardiology)-ACC (American College of  Cardiology)-American Heart Asscociation (AHA)-World Heart Federation (WHF) Global Task Force for Redefinition of Myocardial Infarction«. Resultatet af samarbejdet blev publiceret i 2007 i form af en præcisering af de diagnostiske krav i forbindelse med Akut Koronart Syndrom.

Denne vejledning dækker den meget dominerende biokemiske diagnostik (blodprøver) ved Akut Koronart Syndrom. Hensigten er at ensrette diagnosen af akut myokardie infarkt (AMI) og give brugeren en let mulighed for at introducere en hjertespecifik biomarkør og diagnostisk grænseværdi på danske hjerteafdelinger.

Arbejdsgruppens sammensætning:

Dansk Cardiologisk Selskab

Jan Ravkilde, Birgit Jurlander, Lone K. Andersen og Rolf Steffensen.

Dansk Selskab Klinisk Biokemi

Bo Jørgensen, Poul Jørgen Jørgensen, Lars Ødum og Marianne Benn.

Rapporten er godkendt efter diskussion på DCS Årsmøde 2008.

icon Download rapporten (223.63 kB)

Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære sygdomme »Trombokardiologi«

Vejledning udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS.

Klaringsrapportens kommissorium er at fastlægge retningslinier for antikoagulansbehandling og trombocytaggregationshæmmende behandling for de hjertekarsygdomme hvor denne terapi er indiceret.

Arbejdsgruppens medlemmer omfatter

Dansk Cardiologisk Selskab

John Godtfredsen, Jens Flensted Lassen, Hans K. Pilegaard, Lars Hvilsted Rasmussen (formand)

Dansk Selskab for Klinisk Biokemi

Anna-Marie B. Münster, Jørgen Jespersen

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase

Steen Elkjær Husted

icon Download rapporten (575.56 kB)

Arvelige hjertesygdomme

Retningslinier for rådgivning, udredning og opfølgning af familiemedlemmer

Endelig rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab.

Arbejdsgruppe: Henning Bundgaard (formand), Henrik Kjærulf Jensen (næstformand), Henning Mølgaard, Lars Køber, Jesper Hastrup Svendsen, Peter Clemmensen, Jens Erik Nielsen-Kudsk, Ole Havndrup, Michael Christiansen, Jens Mogensen, Jørgen Kanters, Lars Søndergaard, Flemming Skovby, Stig Djurhuus, Bent Raungaard, Ib Klausen, Peter Riis Hansen, Jim Hansen, Niels Gadsbøll, Egon Toft, Kirsten Rasmussen, Ulrik Baandrup, Niels Vejlstrup.

Rapporten er diskuteret på DCS Årsmøde 4.-6. maj 2006.

Denne rapport er i 2013 erstattet af en opdateret vejledning. Klik her for 2013 opdateringen 

icon Download rapporten (1.8 MB)

Screening af unge idrætsudøvere i Danmark (2006)

Kan tilfælde af pludselig hjertedød forebygges?

Endelig rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS.

Arbejdsgruppe: Lars Juel Andersen, Bo Christensen, Peter Andreas Hartkopp, Finn Heath (formand), Morten Sig Ager Jensen, Michael Kjær, Mogens Lytken Larsen, Mette Madsen, Anders Kirstein Pedersen, Eva Prescott, Hanne Rasmusen, Søren Strange, Henrik Aagaard. Redaktion: Finn Heath, Eva Prescott og Hanne Rasmusen.

Denne rapport er publiceret som Supplement til Cardiologisk Forum August 2006.

Rapporten er diskuteret på DCS Årsmøde 4.-6. maj 2006

icon Download rapporten (579.92 kB)

Kliniske retningslinier for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark (2004)

Formålet med disse kliniske retningslinier er at give alle danske læger et fælles grundlag for forebyggelse af  CVD. For at sikre et ensartet budskab og for at lette den kommende implementering, er repræsentanter for 6 danske videnskabelige selskaber gået sammen om denne danske bearbejdning af de nye europæiske retningslinier for forebyggelse af CVD: PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN CLINICAL PRACTICE. Guidelines of the Third Joint Task Force of European and other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice European Heart Journal (2003) 24 , 1601 – 1610

Den tværfaglige arbejdsgruppe for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom i Danmark nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab: Troels Thomsen (formand), Bo Christensen, Per Hildebrandt, Helle K. Iversen, Mogens Lytken Larsen, Henrik Sillesen, Ole Snorgaard samt Lars Videbæk.

icon Download rapporten (671.04 kB)

Kronisk hjerteinsufficiens (2002)

Nye retningslinjer vedrørende diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens.

Fra Arbejdsgruppen om Hjerteinsufficiens under DCS: Olav W.Nielsen, Niels Gadsbøll, Lars Køber, Per Hildebrandt, Henrik Villadsen.

I 2001 udkom en task-force rapport om diagnostik og behandling af kronisk hjerteinsufficiens (CHF, Hjertesvigt) fra en arbejdsgruppe under European Society of Cardiology (ESC), og senere samme år en fælles rapport fra de amerikanske kardiologiske selskaber om samme emne (AHA/ACC). Tilskyndet af disse nyudgivelser har nucleus i Arbejdsgruppen om Hjerteinsufficiens under DCS med den aktuelle rapport ønsket at fremhæve de områder, hvor der er sket ændringer siden den første danske klaringsrapport om diagnostik og behandling af hjerteinsufficiens fra 1997 (DCS/DSIM).

icon Download rapporten (153.01 kB)

Kørekort ved hjerte-kar-sygdom

Betænkning af udvalg nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab på foranledning af Sundhedsstyrelsen, 2001.

Udvalgets medlemmer: Erik Sandøe, Poul Erik Bloch Thomsen og Jens Rokkedal Nielsen

icon Download rapporten (36.82 kB)