Prioriteringsliste for vaccination af hjertepatienter

Dansk Cardiologisk Selskab har efter møde med Sundhedsstyrelsen og efterfølgende diskussion med arbejdsgruppeformændene udarbejdet vedhæftede prioriteringsliste i fht. vaccination af hjertepatienter i Sundhedsstyrelsens gruppe 5.  

Som I ser er den absolut primære risikofaktor (efter alder), hjertesvigt uanset årsag.    

Der var ved det tværfaglige prioriteringsmøde iSundhedsstyrelsen enighed blandt specialerne om, at begrænse mængden af patienter i gruppe 5 til dem i absolut høj-risiko. Dette for ikke at udvande gruppen med patienter i lavere risiko. 
Man skal således have for øje, at fx. onkologiske og hæmatologiske patienter, ud fra danske opgørelser, har vist sig at have en mortalitet på op mod 30% ved COVID-infektion.  

Det er de fleste bekendt, at der i årets første uger blev meldt mange patienter ind til gruppe 5 (især fra Østdanmark) som ikke lever op til ovenstående. 
En stor del af disse patienter er allerede vaccinerede. Det kan vi ikke lave om på, men vi kan forsøge at sikre en mere rimelig prioritering fremover.  

Lidt yderligere information:  

  • Vaccinerne vil fremover blive fordelt efter en fordelingsnøgle regionsvis, så den geografiske ulighed reduceres.
  • Vær opmærksom på at vaccination i gruppe 5 foregår løbende frem til primo april, så patienterne kan altså ikke forvente vaccine i løbet af en uge eller to.
  • En stor del af hjertepatienterne må formodes at blive vaccineret ud fra alder snarere en diagnose.
  • Der kan indmeldes løbende til gruppe 5, så ptt. der tilkommer gruppen kan indmeldes.
  • Kommer der (for) mange patienter i gruppe 5 på regionalt plan, vil man af praktiske årsager anvende alder som prioriteringsredskab.
  • Ptt. vaccineres som udgangspunkt lokalt og indkaldes via e-boks af SSI.

Ptt. indmeldes til vaccination af regionerne og ikke af afdelingerne direkte. Afdelingerne har således ikke indflydelse på den videre prioritering.   Det kan være rimeligt, at holde patienterne fast på, at der ikke er stor tidsmæssig forskel (4-6 uger) på om de kommer i gruppe 5 (særligt øget risiko) eller vaccineres efter alder eller gruppe 10 (øget risiko). Hvordan regionerne identificerer patienterne vil være forskelligt, men flere grupper er så små, at de formentlig kan trækkes ud fra forløbslister eller specialiserede ambulatoriespor.

Steen Dalby Kristensen 
Formand, Dansk Cardiologisk Selskab
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK