Kardiologiske specialeråd

Formålet med de faglige specialeråd er at sikre faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystemet. De lægelige specialeråd vælger blandt medlemmerne en formand. De lægelige specialeråd kan på ad hoc-basis beslutte at supplere sig med henblik på at inddrage særlige kompetencer i rådets arbejde. De lægefaglige specialeråd kan derudover nedsætte underarbejdsgrupper. Rådene fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. De lægelige specialeråd refererer til sundhedsdirektionen.

 

De lægelige specialeråd har blandt andre opgaver med at følge udviklingen inden for specialet bl.a. med henblik på at orientere det politiske system og ledelsessystemet om nye behandlinger og behandlingsprincipper (early warning). Der ydes faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystem vedr. planlægning, kvalitetsudvikling, uddannelse, forskning m.v. 

 

Hjertepakkerne, Akutberedskab og Specialeplanlægningen i regionerne er eksempler på emner som er taget op i specialerådet og hvor rådene har vejledt SST. Herunder følger skrivelser, referater fra regionsmøder o.lign. udgået fra de nedsætte specialeråd.

 • Formand:

  Vicedirektør Kristian Antonsen,
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Næstformand:

  Klinikchef Søren Boesgaard,
  Rigshospitalet

Hospitaler

 • Amager og Hvidovre Hospital:

  Ledende overlæge Bodil Ørkild
  Ledende oversygeplejerske Dorrit Annelise Hjelt Thorsen
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

  Ledende overlæge Ida Gustafsson
  Klinikoversygeplejerske Karin Jeppesen
 • Bornholms Hospital:

  Ledende overlæge Kjeld Skødebjerg Kristensen
  Afdelingssygeplejerske Peter Juul
 • Herlev og Gentofte Hospital:

  Ledende overlæge Thomas Høi-Hansen
  Ledende oversygeplejerske Helene Bliddal Døssing
 • Glostrup Hospital:

  Overlæge Jens Rokkedal
  Ledende oversygeplejerske Karin Munch Ravn
 • Herlev Hospital:

  Ledende overlæge Thomas Høi-Hansen
  Ledende oversygeplejerske Birthe Møgelhøj
 • Nordsjællands Hospital:

 • Ledende overlæge Niels Tønder
  Oversygeplejerske Thomas Duckert
 • Rigshospitalet:

  Klinikchef Søren Boesgaard
  Oversygeplejerske Pernille Preisler

Professorer

 • Rigshospitalet:

  Lars Køber

Udviklingssygeplejerske

 • Herlev og Gentofte Hospital:

  Klinisk oversygeplejerske Margrethe Herning
 • Almen praksis:

  Specialepraksiskonsulent Helle Middelfart
 • Speciallægepraksis:

  Speciallæge Peter Schnohr

Kommuner

 • Frederiksberg kommune:

  Sundhedskoordinator,
  sygeplejerske Per Hudtloff Nielsen

Sundhedsplatformen

 • Ledende faglig ekspert:
   
  Overlæge Matias Greve Lindholm,
  Rigshospitalet

Sekretariat:

 • Formand:

  Christian Gerdes,
  Aarhus Universitetshospital Skejby
 • Næstformand:

  Jens Uffe Brorholt-Petersen,
  Hospitalsenheden Vest, Herning

Hospitaler

 • Regionshospital Silkeborg:

  Lars Frost
  Søren Warberg Becker
 • Regionshopital Viborg:

  Anne Pauline Schroeder
  Per Dahl Christiensen
 • Regionshopital Herning:

  Troels Niemann
 • Regionshopital Horsens:

  Hendrik Klaus Bela Franow
  Karen Kaae Dodt
 • Regionshopital Randers:

  Tage Jensen
  Liv Gøtszche
 • Aarhus Universitetshospital:

  Vibeke Guldbrand Rasmussen

Professor

 • Aarhus Universitetshospital:

  Hans Erik Bøtker

Yngre læge repræsentant

 • Aarhus Universitetshospital:

  Roni Nielsen

Sygeplejerske-repræsentant

 • Regionshospitalet Horsens:

  Thea Celander Maack

Postgraduat klinisk lektor

 • Aarhus Universitetshospital:

  Dorte Guldbrand Nielsen
 • Formand:

  Sygehusdirektør Arne Cyron,
  Nykøbing F. Sygehus
 • Næstformand:

  Ledende overlæge Gunnar Vagn Hagemann Jensen,
  Roskilde Sygehus

Hospitaler

 • Roskilde Sygehus:

  Ledende overlæge Gunnar Vagn Hagemann Jensen
  Afdelingssygeplejerske Else Dueled Kruuse
 • Holbæk Sygehus:

  Specialeansvarlig overlæge Bente Kühn Madsen
  Afdelingssygeplejerske Linda Frehr Holm
 • Slagelse Sygehus:

  Specialeansvarlig overlæge Henrik Ryde
  Afdelingssygeplejerske Annette Koldborg Andersen
 • Næstved Sygehus:

  Specialeansvarlig overlæge Roman Sukulski,
  Næstved
 • Nykøbing F. Sygehus:

  Sygehusdirektør Arne Cyron
  Ledende oversygeplejerske Berit Henriksen
 • Køge Sygehus:

  Afdelingssygeplejerske Lone Dahl

Ad hoc

 • Slagelse Sygehus:

  Overfysioterapeut Rasmus Gormsen Hansen
 • Kontaktperson fra Regionshuset:

  Konsulent Rune Bjerg Hansen

Sekretær:

 • Formand:

  Axel Brandes,
  Odense Universitetshospital
 • Lægelig Sekretær:

  Tina Svenstrup Poulsen,
  Odense Universitetshospital
 • Kontaktdirektør for det kardiologiske specialeråd:

  Kim Brixen,
  Odense Universitetshospital - Svendborg
 • Repræsentant for professorer:

  Jens Mogensen,
  Odense Universitetshospital

 

Hospitaler

 • Sydvestjysk Sygehus:

  Allan Rohold
  Kristian Korsgaard Thomsen
 • Sygehus Lillebælt:

  Vibeke Brogaard
  Flemming Hald
  Lise Zeuten
 • OUH Svendborg:

  Claus Tveskov
  Jess Lambrechtsen
 • Odense Universitetshospital:

  Tina Svendstrup Poulsen
  Jens Mogensen
 • Sygehus Sønderjylland:

  Mikkel Hougaard
  Lene Svendstrup
 • Friklinikken:

  Peter Johansen
  Inge Dørup 

Repræsentant for Yngre Læger

 • Amela Tursonic

Dansk Cardiologisk Selskab

 • Odense Universitetshospital:

  Henrik Steen Hansen

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK