Kardiologiske specialeråd

Formålet med de faglige specialeråd er at sikre faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystemet. De lægelige specialeråd vælger blandt medlemmerne en formand. De lægelige specialeråd kan på ad hoc-basis beslutte at supplere sig med henblik på at inddrage særlige kompetencer i rådets arbejde. De lægefaglige specialeråd kan derudover nedsætte underarbejdsgrupper. Rådene fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. De lægelige specialeråd refererer til sundhedsdirektionen.

 

De lægelige specialeråd har blandt andre opgaver med at følge udviklingen inden for specialet bl.a. med henblik på at orientere det politiske system og ledelsessystemet om nye behandlinger og behandlingsprincipper (early warning). Der ydes faglig rådgivning til det politiske system og til ledelsessystem vedr. planlægning, kvalitetsudvikling, uddannelse, forskning m.v. 

 

Hjertepakkerne, Akutberedskab og Specialeplanlægningen i regionerne er eksempler på emner som er taget op i specialerådet og hvor rådene har vejledt SST. Herunder følger skrivelser, referater fra regionsmøder o.lign. udgået fra de nedsætte specialeråd.

 • Formand:

  Vicedirektør Kristian Antonsen,
  Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Næstformand:

  Klinikchef Søren Boesgaard,
  Rigshospitalet

Hospitaler

 • Amager Hospital:

  Overlæge Christian Lange
  Afdelingssygeplejerske Jette Mieritz
 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital:

  Klinikchef Henrik Nissen
  Klinikoversygeplejerske Karin Jeppesen
 • Bornholms Hospital:

  Ledende overlæge Svend Vestergaard
  Afdelingssygeplejerske Peter Juul
 • Gentofte Hospital:

  Ledende overlæge Jan Skov Jensen
  Ledende oversygeplejerske Lene Breum
 • Glostrup Hospital:

  Overlæge Jens Rokkedal
  Ledende oversygeplejerske Karin Munch Ravn
 • Herlev Hospital:

  Ledende overlæge Thomas Høi-Hansen
  Ledende oversygeplejerske Birthe Møgelhøj
 • Hvidovre Hospital:

  Specialeansvarlig overlæge Walter Nielsen
  Afdelingssygeplejerske Inge-Lise Knøfler
 • Nordsjællands Hospital:

  Ledende overlæge Tomas Joen Jakobsen
  Afdelingssygeplejerske Marie Baastrup
 • Rigshospitalet:

  Klinikchef Søren Boesgaard
  Oversygeplejerske Mette Darmer

Professor

 • Rigshospitalet:

  Stig Haunsø

Udviklingssygeplejerske

 • Gentofte Hospital:

  Klinisk oversygeplejerske Margrethe Herning
 • Almen praksis:

  Specialepraksiskonsulent Helle Middelfart
 • Speciallægepraksis:

  Peter Schnohr

Kommuner

 • Frederiksberg kommune:

  Sundhedskoordinator,
  sygeplejerske Per Hudtloff Nielsen

Sekretær:

 • Formand:

  Niels Holmark Andersen
 • Næstformand:

  Jens Uffe Brorholt
  Petersen

Hospitaler

 • Regionshospital Silkeborg:

  Lars FrostSøren Warberg Becker
 • Regionshopital Viborg:

  Anne Pauline Schroeder
  Hanne Maare Søndergaard
 • Regionshopital Herning:

  Jens Uffe Brorholt
  PetersenTroels Niemann
 • Regionshopital Horsens:

  Hendrik Klaus Bela Franow
  Karen Kaae Dodt
 • Regionshopital Randers:

  Tage JensenOsama Hammid
 • Aarhus Universitetshospital:

  Michael MængVibeke Guldbrand
  Christian Gerdes

Professor

 • Aarhus Universitetshospital:

  Hans Erik Bøtker

Yngre læge repræsentant

 • Aarhus Universitetshospital:

  Erik Grove
 • Cheflæge observatør:

  Lone Winther Jensen
 • Postgraduat klinisk lektor:

  Niels Holmark Andersen
 • Formand:

  Lars Fog,
  Aalborg Universitetshospital
  Øvrige medlemmer følger...
 • Formand:

  Sygehusdirektør Arne Cyron,
  Nykøbing F. Sygehus
 • Næstformand:

  Ledende overlæge Gunnar Vagn Hagemann Jensen,
  Roskilde Sygehus

Hospitaler

 • Roskilde Sygehus:

  Ledende overlæge Gunnar Vagn Hagemann Jensen
  Afdelingssygeplejerske Else Dueled Kruuse
 • Holbæk Sygehus:

  Specialeansvarlig overlæge Bente Kühn Madsen
  Afdelingssygeplejerske Linda Frehr Holm
 • Slagelse Sygehus:

  Specialeansvarlig overlæge Henrik Ryde
  Afdelingssygeplejerske Annette Koldborg Andersen
 • Næstved Sygehus:

  Specialeansvarlig overlæge Roman Sukulski,
  Næstved
 • Nykøbing F. Sygehus:

  Sygehusdirektør Arne Cyron
  Ledende oversygeplejerske Berit Henriksen
 • Køge Sygehus:

  Afdelingssygeplejerske Lone Dahl

Ad hoc

 • Slagelse Sygehus:

  Overfysioterapeut Rasmus Gormsen Hansen
 • Kontaktperson fra Regionshuset:

  Konsulent Rune Bjerg Hansen

Sekretær:

 • Formand:

  Anders Junker,
  Odense Universitetshospital
 • Næstformand:

  Anne Sejr Knudsen,
  Sygehus Lillebælt

Hospitaler

 • Sydvestjysk Sygehus:

  Allan Rohold
  Kristian Korsgaard Thomsen
 • Sygehus Lillebælt:

  Flemming Hald,
  Vejle SygehusLise Zeuthen,
  Kolding Sygehus
 • OUH Svendborg:

  Claus TveskovKenneth Egstrup
 • Odense Universitetshospital:

  Tina Svendstrup Poulsen
 • Sygehus Sønderjylland:

  Michael Gilså Hansen Rasmus Albiniussen

Professor

 • Odense Universitetshospital:

  Hans Erik Bøtker
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK