Dagsorden - Generalforsamling i Dansk Cardiologisk Selskab 2021

Dagsorden
 1. Valg af dirigent.
 2. Forelæggelse af formandens beretning.
 3. Beretning fra Uddannelsesudvalget.
 4. Beretning fra Kursus- og CME-udvalget.
 5. Beretning fra NBV udvalget.
 6. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologer.
 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  a. Kan ses på: https://www.cardio.dk/arsrapporter-for-regnskabsaret-2020-for-dcs-og-selskaber
 8. Fastlæggelse af kontingent.
  a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 9. Ændringer i foreningens love.
  a. Der er forslag til ændring i teksten i vedtægternes §5, stk. 4
      i. Kan ses her og i Cardiologisk Forum
  b. Der er forslag til nyt stk 3 i vedtægternes §1
      i. Kan ses her og i Cardiologisk Forum
  c. Der er forslag til nyoprettede vedtægter for Cardiologisk Forum
      i. Kan ses her og i Cardiologisk Forum
 10. Valg af formand.
  a. Formanden er ikke på valg
 11. Valg af kommende formand.
  a. Da Søren Boesgaard udtræder af bestyrelsen, skal der vælges ny kommende
  formand. Bestyrelsen foreslår Michael Rahbek Schmidt.
 12. Valg af afgået formand.
  a. Afgået formand er ikke på valg
 13. Valg af lægelig sekretær.
  a. Lægelig sekretær er ikke på valg
 14. Valg af kommende lægelig sekretær.
  a. Bestyrelsen indstiller Dan Høfsten.
 15. Valg til bestyrelsen:
  a. Henrik Steen Hansen udgår af bestyrelsen efter endt funktionstid – (afgået
  formand).
  b. Ulla Davidsen er på valg og ønsker genvalg.
 16. Valg til faste udvalg:
  a. Kursus og CME-udvalget: På valg - Keld Per Kjeldsen (kan ikke genvælges), udvalget
  indstiller Niels-Henrik Krarup som nyt medlem.
  Ikke på valg: Lene Rørholm Pedersen, ønsker at forsætte, Gro Engholm, ønsker at
  forsætte, Christina Alhede, ønsker at forsætte, Ljubica Andersen, ønsker at
  forsætte, Bo Løfgren (formand), ønsker at forsætte
  b. NBV udvalget: Følgende afgår pga. udløbet funktionstid: Maria Weinkouff
  Pedersen, Hanne Sortsøe, Mark Aplin Frederiksen, Dorthe Svenstrup Poulsen, Riina
  Karolina Oksjoki, Marlene Tofterup afgår efter 2 år (ønsker ikke genvalg). Hans-Henrik Tilsted, Martin Snoer og Benedikte Haastrup er på valg og ønsker genvalg. Udvalget indstiller Pernille Buch (Bispebjerg), Svenja Morthorst (Aalborg), Jens
  Aaman Andersen (Aalborg), Rebekka Vibjerg Jensen (Århus), Jesper Khedri Jensen (Århus) og Ann Bovin (Sygehus Lillebælt, Vejle).
  c. Uddannelsesudvalget: Susanne Aagaard Sørensen afgår som formand efter endt
  funktionsperiode. Udvalget indstiller Martin Snoer som kommende formand.
  Herudover udgår Christian Fallesen efter endt funktionsperiode. Udvalget peger på
  Johannes Wilhjelm som nyt medlem. Herudover er der en ledig udvalgspost fra
  Region Syd.
  d. Forsknings- og databaseudvalget: Der er ikke ledige poster i forsknings- og
  databaseudvalget.
 17. Valg af revisorer.
  a. Mogens Tangø er på valg og har ønske om genvalg. Anders Junker er ikke på valg.
 18. Evt.

Bestyrelsen, April 2021

 

 

 

 

Download
Tid og sted
07. maj 2021
10:00 - 10:30
Virtuelt (sendes fra Hotel Nyborg Strand)
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK