Kommisorium

Skrevet af Mads AndersenOnsdag, 05. maj 2021 12:11

Kommissorium for arbejdsgruppen "Akut Kardiologi"

1. Arbejdsgruppens område er akut kardiologi og omfatter alvorlige livstruende tilstande, hvor tidlig diagnostik, korrekt visitation og tid til behandling er afgørende for behandlingssucces (omfatter bl.a. tilstandene akut koronarsyndrom, kardiogent shock, akut hjerteinsufficiens, hjertestop, rytmeforstyrrelse, aortadissektion, aortaaneurisme, større lungeemboli med kredsløbspåvirkning samt andre livstruende lidelser inden for det kardiologiske speciale).

2. Arbejdsgruppen inddeles overordnet med 5 temagrupper og ledsagende formænd:

1. Out-of-hospital cardiac arrest
2. Akut koronart syndrome
3. Akut hjertesvigt
4. Præhospital
5. Biomarkører

3. Arbejdsgruppens overordnede formål er at sikre, at der udbredes viden om alle aspekter af akut kardiologi, for at forbedre patientbehandlingen inden for akut kardiologi. At klarlægge og påvirke organiseringen af de forskellige behandlingsled inden for akut kardiologi og varetage formidlingen til nøgleinteressenter, herunder at danne bro mellem specialer og sektorer, at udvikle fælles retningslinier, at formidle uddannelse og træning, at fremme kvalitetsovervågning samt at fremme forskning inden for området.

4. Arbejdsgruppens praktiske formål er at koordinere indsatsområder, der går på tværs af DCS's andre arbejdsgrupper samt koordinere fælles notater og arbejdspapirer med andre videnskabelige selskaber og andre interessenter inden for de tværgående patientforløb, der har betydning for den akutte kardiologi.

5. Arbejdsgruppen refererer til DCS's bestyrelse.

08.06.2012 Jens Flensted Lassen

Opdateret

01.03.2021

Matias Greve Lindholm

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK