ESC 2017 Update vedrørende DAPT

ESC udgav i samarbejde med EACTS i 2017 nye guidelines med titlen "2017 Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)".

Guidelines er godkendt af DCS 11. januar 2018 Hvor der er kommentarer, afvigende dansk tradition samt forslag til forbedringer, er bemærkningerne samlet under fanen "Arbejdsgruppens kommentarer".

Arbejdsgruppen bestod af følgende:
Erik Lerkevang Grove, Thomas Kümler, Carsten Toftager Larsen (Trombokardiologi) 
Hans‐Henrik Tilsted, Karsten Veien (Interventionel kardiologi og koronar patofysiologi) 
Manan Pareek, Bent Raungaard (Akut kardiologi, temagruppen vedrørende AKS) 
Anne‐Marie Schjerning Olsen, Morten Lamberts (Kardiovaskulær farmakoterapi)

Det anføres, at behandling med DAPT i form af acetylsalicylsyre og ticagrelor kan overvejes forlænget udover de vanlige 12 måneder efter AKS hos patienter med høj iskæmisk risiko, som har tolereret DAPT uden blødningskomplikationer (IIb). Den forlængede DAPT behandling er specificeret som ’op til 36 måneder’ for patienter, som udelukkende behandles medicinsk eller som har undergået kirurgisk revaskularisering, hvorimod varigheden af den forlængede DAPT behandling ikke er specificeret for patienter, som er revaskulariseret med PCI. Arbejdsgruppen mener, at den forlængede behandlingsvarighed hos disse patienter ligeledes kan overvejes forlænget op til 36 måneder udover den vanlige behandlingsvarighed på 12 måneder.

DAPT retningslinierne anbefaler tillæg af PPI til patienter i DAPT-behandling (1B). Arbejdsgruppen mener ikke, at dette bør være obligat hos alle DAPT-behandlede ptt, men er enig i, at tillæg af PPI altid bør overvejes - naturligvis særligt såfremt der er flere risikofaktorer for GI-blødning end selve DAPT-behandlingen, fx tidligere GI ulcus/blødning, alder ≥ 65 år eller andre farmaka med øget risiko for GI komplikationer (peroral steroidbehandling, NSAID, antikoagulansbehandling).

DAPT retningslinierne åbner muligheden for anvendelse af risikoscores (DAPT og PRECISE-DAPT) mhp identifikation af patienter, der med fordel kan fortsætte DAPT-behandling længere end 12 måneder hhv. vil kunne drage nytte af forkortet behandlingsvarighed efter PCI med stentning. Arbejdsgruppen har med tilfredshed noteret, at brugen af disse risikoscores kan overvejes (IIb), men ikke er obligat.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK