Referat Generalforsamling DCS – afholdt virtuelt 4/6 2020

Deltagere:
Eksterne deltagere:
Referat

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. 
  1. Hans-Henrik Tilsted blev valgt.
 2. Forelæggelse af formandens beretning.
  1. Henrik Steen Hansen uddybede den skriftlige beretning fra Cardiologisk Forum – især forholdene omkring COVID-19 og det aflyste årsmøde i maj.
 3. Beretning fra Uddannelsesudvalget.
  1. Foreligger i Cardiologisk Forum
 4. Beretning fra Kursus- og CME-udvalget.
  1. Gowsini Joseph aflagde, som afgående formand beretning med redegørelse for udvalgets aktiviteter i et COVID-plaget år, hvor der dog er udsigt til at genoptage aktiviteterne i et vist omfang fra efteråret.
 5. Beretning fra NBV udvalget
  1. Hans Henrik Tilsted aflagde beretning om det foregående årsaktiviteter
 6. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologer.
  • Kristina Høeg Vinter Aflagde beretning som afgående formand – med forlænget funktionsperiode, da FYC’s årsmøde og dermed også generalforsamlingen er udsat til efteråret.
 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Link til regnskaberne nedenfor.
  1. Kristian Øvrehus fremlagde regnskabet for 2019. Det blev godkendt uden anmærkninger. Overførsel af Cardiologisk Forums overskud til DCS blev godkendt efter mulighed for afstemning.
 8. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse med 150,- kr for alle medlemmer.
  1. Efter mulighed for indsigelser/afstemning, blev forslaget godkendt.
 9. Ændringer i foreningens love.
  1. Ingen forslag
 10. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår Steen Dalby Kristensen
  1. Steen Dalby Kristensen blev valgt.
 11. Valg af kommende formand. Bestyrelsen foreslår Søren Boesgaard
  1. Søren Boesgaard blev valgt.
 12. Valg af afgået formand. Bestyrelsen foreslår Henrik Steen Hansen
  1. Henrik Steen Hansen blev valgt.
 13. Valg af lægelig sekretær. Bestyrelsen foreslår Jacob Thorsted Sørensen
  1. Jacob Thorsted Sørensen blev valgt.
 14. Valg af kommende lægelig sekretær. 
  1. Kommende lægelig sekretær er ikke på valg
 15. Valg til bestyrelsen: 
  1. Sam Riahi udgår af bestyrelsen efter endt funktionsperiode. Bestyrelsen forslår Svend Eggert JensenIlan Esra Raymond er på valg og har ønske om genvalg. Kristian Øvrehus udgår af bestyrelsen efter endt funktionsperiode som lægelig sekretær.
  2. Svend Eggert Jensen blev valgt og Ilan Ersa Raymond blev genvalgt
 16. Valg til faste udvalg:
  1. Kursus og CME udvalget: Gowsini Joseph udgår af udvalget som formand efter eget ønske. Bestyrelsen foreslår Bo LøfgrenLene Rørholm Pedersen er på valg og har ønske om genvalg. Frederik Uttenthal Larsen og Niels Holmark Andersen er på valg, men ønsker ikke genvalg. Mads Jønsson Andersen udgår af udvalget efter eget ønske. Bestyrelsen foreslår Ljubica AndersenGro Egholm og Christina Alhede.
  2. Bo Løfgren, Ljubica Andersen, Gro Egholm og Christina Alhede blev valgt.
 17. NBV udvalget: Michael Maiborg er på valg og har ønske om genvalg.
  1. Michael Maiborg blev genvalgt.
 18. Uddannelsesudvalget:
  1. Susanne Aagaard har været konstitueret formand. Bestyrelsen foreslår Susanne Aagaard valgt som formand.  Juliane Theilade og Mathias Greve Lindholm er på valg, men udgår af udvalget efter eget ønske. Bestyrelsen foreslår Niels Risom og Martin Snoer.
  2. Susanne Aagaard blev valgt som formand og Niels Risom og Martin Snoer blev valgt ind i udvalget.
 19. Forsknings- og databaseudvalget: 
  1. Christian Torp-Pedersen udgår af udvalget som formand efter eget ønske. Bestyrelsen foreslår Christian Juhl Terkelsen som ny formand og samtidig medlem af bestyrelsen.
  2. Christian Juhl Terkelsen blev valgt som ny formand for udvalget.
 20. Valg af revisorer. Anders Junker er på valg og har ønske om genvalg. Mogens Tangø er ikke på valg.
  1. Anders Junker blev genvalgt.
  1. Den tilgående formand takkede for valget.
  2. Den afgående formand takkede efter endt funktionsperiode. Der blev rettet en særlig tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer samt Dan Høfsten for hans enorme arbejde for at føre DCS ind i den digitale tidsalder.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Jacob Thorsted Sørensen

Odense, juni 2020

Tid og sted
05. juni 2020
03:00 - 04:15
Virtuelt
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK