Appendix 28.1 Samarbejde mellem hospital og praksis

1. Behandlingsmål

Meget høj risiko:  Plasma LDL-kolesterol <1,4/1,8 mmol/L (afhængig af risikoprofil) og LDL-kolesterol ≤ 50% af udgangsværdien.
Høj risiko: Plasma LDL-kolesterol < 2,6 mmol/L og LDL ≤ 50% af udgangsværdien.
Moderat/lav risiko: Plasma LDL-kolesterol < 2,6 mmol/L.

2. Tid for første kontrol og efter opnåelse af behandlingsmål

Lipidstatus og ALAT kontrolleres 4-6 uger efter start og 3-6 måneder efter opnåelse af behandlingsmål.

3. Interval for kontrol ved stabil tilstand

1-2 gange årligt afhængig af komorbiditet og polyfarmaci.

4. Parametre der indgår i en kontrol

Total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerid samt sikkerhedsparametre (ALAT og evt kreatininkinase (CK)).

5. Faktorer af betydning for det ambulatorium hvor afslutning er sket fra

Se punkt 6 herunder.

6. Henvisning af patienter med dyslipidæmi til lipidambulatorium

  1. Svær isoleret hyperkolesterolæmi med LDL-kolesterol >5,0 mmol/L hos voksne og LDL-kolesterol >4,0 mmol/L ved alder <18 år og dermed mistanke om familiær hyperkolesterolæmi. LDL-kolesterol måles mindst 2 gange med mindst 1 uges interval og sekundær dyslipidæmi udelukkes før henvisning.

  2. Svær hypertriglyceridæmi (triglycerid >6 mmol/L ved 2 målinger), hvor stort alkoholforbrug, kost med stort indtag af hurtigt omsættelige kulhydrater og sekundær dyslipidæmi er udelukket/bedst muligt behandlet.

  3. Hvis tilfredsstillende behandlingsmål ikke er nået med maksimal statin og ezetimib med henblik på stillingtagen til yderligere behandling, herunder med PCSK9-hæmmer.

  4. Statinintolerante hvor lave doser statin og ezetimib er afprøvet, og resultatet er utilfredsstillende.

  5. Ved mistanke om underliggende arvelig sygdom enten hos patienter med præmatur iskæmisk hjertesygdom (mænd <55 år, kvinder <60 år) eller hos 1. ledsslægtninge til patienter med præmatur iskæmisk hjertesygdom.

7. Patienter som følges i et samarbejde mellem hospitalets ambulatorium og egen læge

  1. Patienter med familiær hyperkolesterolæmi kontrolleres efter diagnosen og ved tilfredsstillende behandlingsresultat ca. hvert 2-3 år i lipidklinik med kontrol hos egen læge i den mellemliggende periode. Tydelig defineret behandlingsplan inklusiv kontrol intervaller korresponderes til praksis med mulighed for kontakt til lipidklinik ved behov.

  2. Patienter i PCSK9-hæmmer behandling følges i ambulatoriet halvårligt. Her tages stilling til indikation for forsat behandling og total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, triglycerid samt sikkerhedsparametrene kreatinin, HbA1c, ALAT og evt kreatininkinase (CK) vurderes.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK