Uddannelse

Kursusopslag og information om kardiologisk efteruddannelse
Kursuskalender for kardiologiske hoveduddannelseskurser
Om kvalitetssikring af efteruddannelsen i hjertekarsygdomme Continuing Medical Education(CME).
Om Sundhedsstyrelsens Inspektorordning Inspektorordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige
Hoveduddannelsens opbygning

Uddannelse

Målbeskrivelsen

Uddannelsesudvalget har udarbejdet en ny målbeskrivelse, som nu er godkendt af bestyrelsen og Sundhedsstyrelsen marts 2008. Det har været intentionen at simplificere målbeskrivelsen med reduktion i antallet af kompetencer og evalueringsmetoder. Forhåbentlig bliver den nye målbeskrivelse mere operationel i den daglige kliniske hverdag. Kompetencerne i den nye målbeskrivelse beskriver ikke nødvendigvis det, man totalt set forventes at skulle kunne som færdiguddannet kardiolog, men skal ses som en form for "stikprøvekontrol". Man må forvente, at hvis de udvalgte kompetencer er erhvervet, så er niveauet generelt tilfredsstillende. I den specialespecifikke del af målbeskrivelsen indgår nu kun kompetencer relateret til lægerollen som medicinsk ekspert. I den fælles grunduddannelse beskrives de kompetencer man skal erhverve sig inden for de øvrige lægeroller. Den nye målbeskrivelse inkluderer både kompetencerne inden for den fælles grunduddannelse og den specialespecifikke del. Den nye målbeskrivelse findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk og også på DCS's hjemmeside: www.cardio.dk

Procedureliste: Der har tidligere været meget fokus på procedurelisten og en fejlagtig tendens til at sætte lighedstegn mellem denne og hvad man skulle kunne som kardiolog. I målbeskrivelsen indgår nu en liste over de procedurer, som man forventes enten at kunne beherske eller have overværet. Der er ikke udspecificeret et nøjagtigt antal procedurer, men derimod et forventet niveau for beherskelsen.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK