Hæderspriser og Legater fra DCS

 

DCS Hæderspris (Jubilæumsfonden)

Prisen er på ca. 25.000- 40.000 og uddeles én gang årligt i forbindelse med Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS) årsmøde i foråret.

Dansk Cardiologisk Selskabs hæderspris er selskabets fornemste pris. Prisen kaldes også for Jubilæumsprisen, fordi midlerne til prisen kommer fra overskuddet fra Jubilæumsfonden, der blev etableret i 1985.

Prisen uddeles til et medlem af DCS. Modtageren skal i sit professionelle virke have bidraget med en ganske særlig indsats for dansk kardiologi og Dansk Cardiologisk Selskab. I denne forbindelse kan der skeles til DCSs formålsparagraf: "at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- og kredsløbssygdomme".

Dansk Cardiologisk bestyrelse udpeger prismodtageren blandt foreslåede kandidater.

Tidligere modtagere:
Eva Prescott 2024
Christian Hassager 2023
Henrik Steen Hansen 2022
Lia Bang 2021
Hans Erik Bøtker 2020
Mogens Lytken Larsen 2019
Jan Kyst Madsen 2018
Ole Gøtzsche 2017
Peter Schnohr 2016
Kari Saunamäki 2015
Jørgen Videbæk 2014
Kenneth Egstrup 2013
Mogens Møller 2012
Steen Dalby Kristensen 2011
Steen Pehrson 2010
Dorthe Dalsgaard 2009
Kristian Emmertsen 2008
Ikke uddelt 2007
Anders Kirstein Pedersen 2006
Steen Husted 2005
Bjarne Sigurd 2004
Jan Aldershvile 2003
Henrik Egeblad 2002
Kresten Mellemgaard 2001
Kristian Thygesen 2000
Bent Østergaard Kristensen 1999
John Godtfredsen 1998
Torben Haghfelt 1997
Torsten Toftegaard Nielsen 1996
Per Thayssen 1995
Erling Falk 1994
Poul Erik Bloch Thomsen 1993
Jørgen Fischer Hansen 1992
Erik Sandøe 1988
K.H. Olesen 1987


AstraZenecas Hæderspris

Tidligere modtagere:
Jens Rokkedal Nielsen 2009 (jan 2010)
Lars Hvilsted Rasmussen 2008 (jan 2009)
Regitze Videbæk 2007 (jan 2008)
Per Hildebrandt 2006 (jan 2007)
Knud Erik Pedersen 2005 (jan 2006)
Svend Åge Mortensen 2004 (jan 2005)
Poul Ebbe Nielsen 2003 (jan 2004)
Leif Thuesen 2002 (jan 2003) 
Ole Lederballe Pedersen 2001 (jan 2002)
Kari Saunamäki 2000 (jan 2001) 
Klaus Rasmussen 1999 (jan 2000) 
Mogens Møller 1998 (jan 99)
Alf Wennevold 1997 (jan 98)
Ole Amtorp 1996 (jan 97)
Anne Thomassen 1995
Ib Christiansen 1994
Bent Lyager Nielsen 1993
Per Fritz Hansen 1991
Per Henningsen 1989


DCS Forskerpris

Prisen er på ca. 25.000 og uddeles én gang årligt i forbindelse med DCS årsmøde i foråret.

Prisen gives til et medlem af Dansk Cardiologisk Selskab. Medlemmet skal gennem en periode have bidraget væsentligt til at markere dansk kardiologisk forskning nationalt såvel som internationalt. Det vil være tale om en person som har en væsentlig videnskabelig produktion af international standard, og hvis videnskabelige produktion direkte eller indirekte har haft indflydelse på den lægelige behandling af patienter med hjerte- og karsygdom.

Dansk Cardiologisk bestyrelse udpeger prismodtageren blandt foreslåede kandidater. Prismodtageren er ikke afskåret fra at opnå Dansk Cardiologisk Selskabs Hæderspris efter at have modtaget forskerprisen.

Prisen kan søges sponsoreret fra lægemiddel-, device eller medicoteknikindustrien efter de til enhver tid gældende regler for et sådant samarbejde. Det betinges at sponsor ikke har indflydelse på valg af prismodtager.

Tidligere modtagere:
Ann Dorthe Zwisler 2024 (sponseret af Hjerteforeningen)
Evald Høj Christiansen 2023 (sponseret af Hjerteforeningen)
Emil Loldrup Fosbøl 2022 (sponseret af Hjerteforeningen)
Jens Erik Nielsen-Kudsk 2021 (sponseret af Hjerteforeningen)
Lars Søndergaard 2020 (sponseret af Hjerteforeningen)
Kasper Iversen 2019 (sponseret af Hjerteforeningen)
Gunnar Gislason 2018 (sponseret af Hjerteforeningen)
Christian Hassager 2017 (sponseret af Hjerteforeningen)
Erik Berg Schmidt 2016 (sponseret af Hjerteforeningen)
Christian Juhl Terkelsen 2015 (sponseret af Novartis)
Jacob Eifer Møller 2014 (sponseret af Novartis)
Thomas Engstrøm 2013
Jens Cosedis Nielsen 2012 (sponseret af Roche)
Eva Prescott 2011 (sponseret af Bayer)
Kristian Wachtell 2010 (sponseret af Nycomed)
Jan Skov 2009 (sponseret af Nycomed)
Peter Clemmesen 2008 (sponseret af Nycomed)
Peter Søgaard 2007 (sponseret af Nycomed)
Henning Kelbæk 2006 (sponseret af Nycomed)
Hans Erik Bøtker 2005 (sponseret af Nycomed)
Keld Sørensen 2004 (sponseret af Nycomed)
Jens Kastrup 2003 (sponseret af AVENTIS)
Lars Køber & Chr. Torp-Pedersen 2002 (sponseret af AVENTIS)
Henning Rud Andersen 2001 (sponseret af AVENTIS)
Kenneth Egstrup 2000 (sponseret af AVENTIS)
Jan Kyst Madsen & Peer Grande 1999 (DANAMI-undersøgelsen) (sponseret af AVENTIS)
Gorm Jensen 1998 (sponseret af AVENTIS)
Ole Færgemann 1997 (sponseret af AVENTIS)
Jørgen Fischer Hansen 1996 (sponseret af AVENTIS)
Stig Haunsø 1995 (sponseret af AVENTIS)
John Godtfredsen, Palle Pedersen 1994 (AFASAK-gruppen) (sponseret af AVENTIS)


DCS Foredragskonkurrence for yngre cardiologer 

Tidligere vindere:
Katra Hadji 2024
Laust Obling 2023
Oscar Westin 2022
Anne Mette Dybro 2021
Søren Diederichsen 2019
Jacob Schultz 2018
Anders Dah 2017 (sponsoreret af Novartis)
Anders Jorsal 2016 (sponsoreret af Novartis)
Steen Møller Hansen 2015 (sponsoreret af Boehringer-Ingelheim)
Carsten Steengaard 2014 (sponsoreret af Boehringer-Ingelheim)
Martin Bødtker Mortensen 2013 (sponsoreret af Boehringer-Ingelheim)
Jonas Agerlund Povlsen 2012 (sponsoreret af Boehringer-Ingelheim)
Jacob Lønborg 2011 (sponsoreret af Boehringer-Ingelheim)
Jeong Shim 2010 (sponsoreret af Abbott)
Bo Løfgren 2009 (sponsoreret af Berlin-Chemie)
Jacob Pontoppidan 2008 (sponsoreret af Boston Scientific og Servier)
Dan Eik Høfsten 2007 (sponsoreret af Servier)
Jacob Bentzon 2006
Tine Willum Hansen 2005
Betina Nørager 2004
 


Thiesens Legat

I 1962 døde direktør Viggo Thiesen, som havde arbejdet i Argentina i en årrække, men var rejst tilbage til Danmark efter en god tilværelse som ejer og direktør af en handelsvirksomhed.

Hans enke Eva Thiesen, døde i 1992, 30 år senere. Hun havde i mange år, som dir. Thiesen, været gode venner med advokat Bertil Jacobi og dennes fader, der var højesteretssagfører, og foreslog at hun i sit testamente skulle oprette en fond.

Frh Tiesen havde været utrolig taknemmelig for den behandling, som hendes mand havde fået af sin hjertelidelse i hans sidste leveår. Derfor bestemte hun, at en pæn del af hendes formue skulle gå til et legat, som skulle uddele et eller flere årlige hæderslegater til læger, der har indlagt sig fortjeneste ved forskning eller i øvrigt fortjener støtte og opmuntring for arbejde med hjertelidelser.

Det var afgørende for legatstifteren, at lægen som person skulle hædres. Legatet skal være en personlig tak til læger, som gør noget godt for hjertelidelser.

Da legatet blev oprettet, besluttedes det at såvel thoraxkiruger som cardiologer skal have del i dette legat, og uddelingerne har derfor siden dets oprettelse i 1995 derfor været imellem de to organisationer for disse læger. Midlerne hertil er afkastet af legatets ret beskedne formue på ca. 1,7 million kroner, men da legaterne er rene hæderslegater, og da de besluttes af de to organisationers bestyrelser, har modtagerne gennem tiden ikke mindst betragtet tildelingerne som et hæderstegn fra deres egne kolleger, som de har været taknemmelige for.

Legatet blev nedlagt efter uddeling af resterende midler i 2023

Tidligere modtagere:

Mikael Sander og Henrik Nissen 2023
Niels Tønder, Anton Boel Villadsen, Gro Egholm, Anne-Marie Schjerning 2022
Jacob Hartvig Thomsen, Frants Pedersen, Ann Bovin og Susanne Aagaard Sørensen 2021
Dan Eik Høfsten, Jørn Carlsen, Casper Bang, Tor Biering-Sørensen og Peter Marstrand 2018
Hans Eiskjær 2016
Finn Lund Henriksen 2015
Erik Grove 2014
Olav Wendelboe 2013
Rasmus Møgelvang 2012
Anne Sejr Knudsen 2011
Thue Olsen, Dan Høfsten og Dennis Mikkelsen 2010
Lars Romer Krusell og Steffen Helquist 2009
Tina Svenstrup Poulsen 2008
Torben Pindborg 2007
Flemming Petersen 2007
Lene Holmvang 2006
Anne Kaltoft 2006
Jørgen Videbæk 2005
Ebbe Steinmetz 2005
Ann Dorthe Zwisler 2004
Troels Thomsen 2004
Henning Bagger 2003
Ingolf Nielsen 2003
Søren Strange 2002
Jens Brock Johansen 2002
Svend Eggert Jensen 2002
Kjeld Lyngborg 2001
Ib Christiansen
Mogens Asklund
Hans Erik Bøtker 1999
Peter Riis Hansen
Lars Køber
T Lysbo Svendsen 1997
Leif Hagerup
Erik Simonsen (Haderslev)
Søren Boesgaard 1995
Henning Rud Andersen
Henrik Steen Hansen


FYC og DCS Uddannelsespris

Foreningen af Yngre Cardiologers (FYC's) og Dansk Cardiologisk Selskabs (DCS's) Uddannelsespris uddeles årligt for at hædre en person eller en afdeling som har ydet en ekstraordinær indsats for uddannelsen af læger indenfor kardiologi.

Alle der måtte opfylde ovenstående kriterier kan indstilles og alle navngivne personer kan indstille en person eller en afdeling ved at sende en motiveret indstilling til FYC (fyc@fyc.dk).

Anmodning om indstillinger til uddannelsesprisen samt frist annonceres i FYC's nyhedsbrev samt på www.FYC.dk og facebook.

Ved udvælgelsen lægges der vægt på indholdet og omfanget af kandidaternes indsats. FYC's 7 bestyrelsesmedlemmer afgør ved afstemning blandt de indstillede personer og afdelinger, hvem der tildeles årets FYC's og DCS's Uddannelsespris. Ved stemmelighed blandt flere kandidater, tæller FYC's formands stemme dobbelt.

Uddannelsesprisen er på 25.000 kr. og skal benyttes til forskning og uddannelse indenfor kardiologi. Prisen uddeles i forbindelse med Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde. Prisen kan søges sponsoreret fra lægemiddel-, device eller medicoteknikindustrien efter de til enhver tid gældende regler for et sådant samarbejde. Det betinges at sponsor ikke har indflydelse på valg af prismodtager.

Tidligere modtagere:
Lars Videbæk 2024
Jens Refsgaard 2023
Lia Bang 2022
Ahmed Aziz 2021
Mirza Husic 2018
Nis Høst 2017
Jeong Shim 2016
Bo Løfgren 2015
Ulrik Markus Mortensen 2014 (sponsoreret af MSD)
Finn Heath 2013 (sponsoreret af MSD)
Niels Holmark Andersen 2012
Niels Henrik Krarup 2011 (sponsoreret af Sanofi-Aventis)
Tina Svenstrup Poulsen 2010 (sponseret af Medtronic)
Jacob Møller 2009 (sponseret af GlaxoSmithKline)
Linnea Sunke Kjær Larsen 2008 (sponseret af GlaxoSmithKline)
Hans Eiskjær 2007 (sponseret af GlaxoSmithKline)


Hjertesvigtsprisen

Uddeles af DCS arbejdsgruppe vedrørende hjerteinsufficiens, til en person, der har ydet en særlig indsats indenfor hjertesvigt enten forskningsmæssigt eller som aktiv i udvalgsarbejde. Nucleus udvælger og uddeler prisen 1 gang årligt i forbindelse med DCS’s årsmøde.

Tidligere modtagere

Morten Schou 2013 (sponsoreret af Servier)


AstraZenecas efteruddannelseslegater

Tidligere modtagere:

2015
Anna Axelsson
Tor Biering Sørensen
Ulrik Madvig Mogensen
Lene Hüche Nielsen
Jonas Bille Nielsen
Emil Wolsk

2013
Mette Holme Jung
Helle Petri
Mads Ersbøll
Alex Kristensen
Thais Pedersen
Nikolaj Hansson
Jordi Dahl
Jacob Pontoppidan

2012
Simon Winther
Niels C.F. Sandgaard
Martin Ruwald
Christian Malchau Carlsen
Charlotte Andersson
Anne Christine Ruwald
Anna Axelsson
Anders Møller Greve

2011
Maria Radu
Jonas Bjerring Olesen
Lars Lindholm Sørensen
Klaus Juul
Emil Fosbøl
Peter Karl Jacobsen

2010
Kristian Eskesen
Niels Holmark
Jacob Thorsted Sørensen
Kristoffer Henningsen
Bue Ross Agner
Rebekka Thomsen
Linea Hornbech
Kasper Iversen

2009
Erik Grove
Gunnar Gislason
Signe Holm Larsen
Hanne Rasmusen
Mette Marie Madsen
Søren Hoffmann
Rikke Sørensen
Ditte Marie Bretler

2008
Jens D. Hove
Morten Salling Olsen
Nikolaj Ihlemann
Kristian Øvrehus
Anette Scophuus Jensen
Rasmus Egede
Majken Glud Dalager
Susanne Sigvarden

2007
Rasmus Ripa
Andi Albertsen
Michael R. Schmidt
Jens Brock Johansen
Jesper Kjærgaard
Sofie S. Thygesen
Niels T. Olsen
Christian Jøns
Sandra K. Thygesen

2006
Anne Louise Gaster
Christian Gerdes
Sam Riahi
Eva Prescott
Finn Gustafsson
Morten Dalsgaard
Martin Busk
Søren Hjortshøj
Ulrik Dixen

2005
Christian Gerdes
Ulla Høst
Samuel Kock
Kasper Iversen

2004
Søren Dalager-Pedersen
Jesper Kjærgaard
Charlotte Kragelund
Lene Helleskov Madsen
Mette Marie Madsen
Søren Mellemkjær
Charlotte Ihlo Møller
Betina Nørager
Hanne Maare Søndergaard
Christian Juhl Terkelsen
Susette Krohn Therkelsen

2003
Michael Dilou Jacobsen
Charlotte Kragelund
Katrine Müllertz
Henning Bundgaard
Rasmus Ripa
Morten Bøttcher
Jens Cosedis Nielsen

2002 (jan 2003)
Søren Dalager-Pedersen
Jakob Marsvin Laurberg
Rasmus Ripa
Michael Rahbek Schmidt
Henning Bundgaard
Helena Dominguez
Klaus Kofoed
Maria Sejersten Jensen

2001 (jan 2002)
Bjørn Grønning
Ulrik Dixen
Brian Nilsson
Lene Helleskov Madsen
Lisette Okkels Jensen
Jacob Møller

2000 (jan 2001)
Jaya Birgitte Nilakantan
Henrik Kjerulff Jensen

1999 (jan 2000)
Anne-Louise Gaster
Hans Erik Bøtker
Lars Søndergaard
Martin Petersen
Klaus Brusgaard
WonYong Kim

1998
Lone Bang
Jørn Bech Laursen
Helen Høgh Petersen
Tommi Bo Lindhardt
Vibeke Bønnelykke Sørensen
Ole Frøbert
Hans Wittrup
Jens Hove

ingen tildeling i 1997

1996
Svend Eggert Jensen
Vibeke Bønnelykke Sørensen
Susanne Holme
Christian Meyer
Lone Bang
Klaus Kofod/Jens Hove
Niels Rønnow Sand
Niels Grove Vejlstrup
Helen Høgh Petersen

1995
Birgit Jurlander
Steen Carstensen
Hans Schambye
Helen Høgh Petersen
Søren Galatius-Jensen
Hans Wittrup
Peter Clemmensen

1994
Ahmed Darwish
Peter Clemmensen
Anne Sejr Knudsen
Niels Eske Bruun
Kristian Wachtell
Ole Gøtzsche
Steen Hvitfeldt Poulsen
Svend Eggert Jensen

1993
Inger Asmussen
Henning Rud Andersen
Thorkil Christensen
Hans Mickley
Mogens Lytken Larsen

1991
Dan Atar
Peter Clemmensen
Peter Riis Hansen
Henrik Kåre Kjærgård
Steen Dalby Kristensen
Anders Kirstein Pedersen
Keld Ejvind Sørensen
 Nycomed Danmarks Rejselegat For Yngre Cardiologer

Tidligere modtagere:
Majken Glud Dalager 2008
Anette Schophuus Jensen 2008
Anne Soja 2008
Christian Møller Pedersen 2008
Anders Hvelplund 2008
Jan Møller Nielsen 2007
Kristina Procida 2007
Sandra Kruchov Thygesen 2007
Morten Lock-Hansen 2007
Christian Haarmark Nielsen 2007 
Henriette Sloth Pedersen 2006
Kasper Iversen 2006
Ulla Høst 2006
Christian Juhl Terkelsen 2006
Ida Gustafsson 2006
Søren Mellemkjær 2005
Maria Sejersten Ripa 2005
Jens Jacob Thune 2005
Charlotte Ihlo Møller 2005
Jens Cosedis Nielsen 2004
Bo Løfgren 2004
Ljubica Vukelic Andersen 2004
Michael Rahbek Schmidt 2004
Charlotte Larroudé 2004
Olav Wendelboe Nielsen 2004
Henrik Kjærulf Jensen 2001
Olav Wendelboe Nielsen 2001
Jacob Eifer Møller 2001
Ulrik Dixen 2001
Hans Bentzen 2001
Lars Søndergaard 2000
Berit Thornvig Jensen 2000
Morten Beck Sørensen 2000
Steen Abildstrøm 2000


 
PFIZERs Studierejselegat

Tidligere modtagere:
Charlotte Ihlo Møller 2005
Jens Jakob Thune 2005
Esben Hjort Madsen 2005
Sune A. Pedersen 2005
Jesper Kjærgaard 2004
Steen Carstensen 2004
Lisette Okkels Jensen 2004
Bo Løfgren 2004
Jens Cosedis Nielsen 2004
Steen Buus Kristiansen 2004
Henning Bundgaard 2003
Morten Bøttcher 2003
Anne Kaltoft 2003
Kirsten V. Mikkelsen 2002
Helena Dominguez 2002
Maria Sejersten Jensen 2002
Michael Dilou Jacobsen 2001
Jacob Eifer Møller 2001
Ulrik Dixen 2001
Olav Wendelboe Nielsen 2001
Vibeke Hjortsdahl 1999
Lars Søndergaard 1999
Helen Høgh Petersen 1998
Morten Beck Sørensen 1998
Troels Thomsen 1997
Jørn Carlsen 1997
Michael Hecht Olsen 1996
Jens Hove 1996
Morten Bøttcher 1995
Klaus Kofoed 1995ÆLDRE LEGATER


GEAs Rejselegater 
Peter Steen Hansen 1999
Lars Søndergaard 1999
Henrik Arendrup 1999
Hans Eiskjær 1998
Lene Holmvang 1998
Jørn Bech Laursen 1997 
Christian Meyer 1997
Hans Erik Bøtker 1996
Kristian Wachtell 1996

Hässle Rejselegat
Peter Pless 1990
Nis Baun Høst 1990
Henning Mølgaard 1990
Jesper Hastrup Svendsen 1990 
Jens Berning 1989
Peer Grande 1989
Keld Sørensen 1989
Erik Kjøller 1989
Henrik Egeblad 1989
Nis Baun Høst 1989
Frits Frandsen 1989
Hans Mickley 1989
Peter Pless 1989
Jens Møgelvang 1988
Lars Ib Andersen 1988
Bent Østergaard Kristensen 1988
Hans Mickley 1987
Søren Østergaard 1987
Jens Rokkedal 1987
Knud Nørregaard Hansen 1987
Peter Pless 1987
Henrik Oxhøj 1987
Jesper Hastrup Svendsen 1987
Kenneth Egstrup 1987

 

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK