Appendix 37.2: Anbefalede målinger og rapportering af standardekkokardiografi

Til enhver undersøgelse bør der genereres en samlet rapport, som bør omfatte følgende:

  • Header: Med stamdata cpr., navn, evt. afdeling, undersøgelsesdato, højde, vægt, udregnet BSA, BT, hjerterytme (SR, AFLI, PACE)
  • Indikation
  • Målte værdier (se tabel)
  • Beskrivelse: Beskrivelsen sker systematisk baseret på standardiserede deskriptive termer. Hvis lokale forhold tillader det baseres disse på afkrydsning af faste kategorier i rapporteringssystemet (med fritekst beskrivelse af forhold, som falder uden for afkrydsningskategorierne). Det anbefales at kamrene beskrives først, derefter klapper, store kar og sidst øvrige strukturer. For de enkelte strukturer gælder som hovedprincip, at morfologi beskrives før funktion. Det angives i beskrivelsen, hvis der er benyttet andre modaliteter end standard-TTE, fx TEE, kontrast-ekkokardiografi, 3D-ekko eller stress-ekko.
  • Konklusion: Denne skrives på få linjer, så den forstås af ikke-kardiologer. Konklusionen skal a) besvare spørgsmål stillet i henvisningen, b) beskrive væsentlige abnorme fund, og c) hvis relevant, angive evt. ændringer ift. tidligere.
  • Navn på undersøger, og hvis relevant navn på lægen ansvarlig for godkendelsen af rapporten.

Projektion

Mål

Alle

Supplerende ved hjertesvigt

Supplerende ved aortastenose

Supplerende ved mitralinsufficiens

2D 
Parasternalt 
(evt. M-mode)     

Ventrikelseptum diastolisk tykkelse

X

Venstre ventrikel diastolisk diameter

X

Posteriorvæg diastolisk tykkelse

X

LV systolisk diameter

X

LVOT diameter

X

Slutdiastolisk aortadiameter i sinus Valsalvae

X

2D Apikal   

Højre ventrikels diastoliske diameter

X

Venstre ventrikels slutdiastoliske volumen

X

Venstre ventrikels slutsystoliske volumen

X

Venstre atriums største volumen 

X

PW mitral inflow  

Decelerationstid

X

Max E hastighed

X

Max A hastighed

X

TDI lat mitral annulus

e'

X

Color Doppler 
mitralklap (zoom)

Diameter af PISA-skal*

X

Aliaseringshastighed*

X

CW mitralklap

Returgradient*

X

CW aortaklap      5-kammer/ længdesnit

Max hastighed

X

Mean gradient

X

PW LVOT  5-kammer/ længdesnit

Max hastighed

X

CW tricuspidal 
returgradient

Max hastighed

X

V. cava inf. dimension (længdesnit loop under respiration, mål i expir/inspir)

X

Vejledende referenceværdier for anbefalede mål

Mål

Normal

 Let abnorm 

 Moderat 

 Svært abnorm 

LV diastolisk diameter indeks, cm/m2

≤3,1

3,2 - 3,4

3,5 - 3,6

≥3,6

Septum interventriculare diastole, mm

≤11

11 - 13

14 - 16

≥17 

LV masse indeks kvinder, g/m2

43 - 95

96 - 108

109 - 121 

≥122

LV masse indeks mænd, g/m2

49 - 115

116 - 131

132 - 148

≥149

Truncus pulmonalis, cm

≤2,1

2,2 - 2,5 

2,6 - 2,9

≥3,0

Venstre atrium volumen indeks, ml/m2*

35 - 41

42 - 48

≥49

Indekseret atrium diameter, mm/m2

24 - 26

27 - 29

>30 

RV diastolisk diameter, mm

34 - 37

38 - 41

≥42

RVOT diameter, mm

29 - 33

34 - 39

≥40

     

TAPSE, mm

>18

15 - 18

12 - 14

≤11

Peak hastighed i aortaklappen, m/s 

≤2,5

2,6 - 2,9

3,0 - 4,0

>4,0

Aortaklap middelgradient, mmHg

   

20 - 40

>40 

Aortaklapareal, cm2

 >1,5

1,0 - 1,5

Indekseret aortaklapareal, cm2/m2

>0,85

0,6 - 0,85

Mitralklaps insufficiens ERO, cm2**

Ikke målbar

0,2 - 0,39

≥0,4

RV, ml

Ikke målbar

30 - 59

≥60

*Venstre atrie mål adskiller sig fra DCS holdningspapir ”Anbefalinger til udmåling og rapportering af transthorakal ekkokardiograf” pga nyere europæiske referencemål.

**En funktionel mitralinsufficiens vil ofte opfattes betydende ved ERO >0,2 cm2

Bestemmelse af LV geometri

LVMi  
LVMi 

LVMi ≥ 95 g/m2 (kvinder) 
LVMi ≥ 115 g/m2 (mænd)

RWT ≤0,42

Normal geometri

Excentrisk hypertrofi

RWT >0,42

Koncentrisk remodellering

Koncentrisk hypertrofi

Inddeling af venstre ventrikels diastoliske funktion hos voksne > 40 år

Normal

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Tissue Doppler e' lateral , cm/s 

>10

≤10

≤10

≤10

LA volumen index, ml/m 2 

≥35

≥35

≥35

Decelerationstid, ms

140 - 240

≥240

140 - 240

E/A ratio

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

>1,5

E/e'

#

>12

>12

# E/e‘ ratio kan ved grad 1 diastolisk dysfunktion både være normal eller forhøjet. Enkelte skelner her mellem grad 1A (normal) og grad 1B (forhøjet E/e‘ ratio).

Estimat af højre atriums middeltryk

RA tryk ≤5 mmHg

RA tryk 6 - 10 mmHg

RA tryk 11 - 15 mmHg

RA tryk ≥15 mmHg

IVC, cm

≤2,1

>2,1

>2,1

>2,1

Inspiratorisk kollaps

>50%

>50%

<50% 

Ingen

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK