DCS Generalforsamling 2024

Skrevet af Dan Eik HøfstenOnsdag, 17. april 2024 22:10

3. maj 2024 kl. 9:30 til 10.15 på Hotel Nyborg Strand

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Henrik Steen Hansen
   

 2. Forelæggelse af formandens beretning
  Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper nedsat i henhold til § 6
   
 3. Beretning fra Uddannelsesudvalget
  Herunder beretning fra Specialistnævnets tilforordnede og Sundhedsstyrelsens kontaktperson
   

 4. Beretning fra Kursus- og CME-udvalget
   

 5. Beretning fra NBV udvalget
   

 6. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologer
   

 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab
   

 8. Fastlæggelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
   

 9. Ændringer i foreningens love
  Der er ikke forslag til vedtægtsændringer
   

 10. Valg af formand
  Michael Rahbek Schmidt afgår efter endt funktionstid.
  Bestyrelsen foreslår valg af Jens Flensted Lassen.
   

 11. Valg af kommende formand
  Jens Flensted Lassen afgår og opstiller som formand.
  Bestyrelsen foreslår valg af Christian Gerdes til kommende formand.
   

 12. Valg af afgået formand
  Bestyrelsen anbefaler valg af Michael Rahbek Schmidt
   

 13. Valg af lægelig sekretær
  Dan Eik Høfsten udtræder af bestyrelsen efter endt funktionstid.
  Bestyrelsen anbefaler valg af Gro Egholm.
   

 14. Valg af kommende lægelig sekretær
  Ikke på valg i år
   

 15. Valg til bestyrelsen
  Ashkan Eftekhari er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen anbefaler genvalg.
   

 16. Valg til faste udvalg

  Kursus og CME udvalget:
  Lene Rørholm Pedersens afgår som formand efter endt funktionstid og udtræder af udvalget. Ljubica Andersen opstiller som ny formand.
  Steen Pehrson ønsker at udtræde af udvalget.
  Ikke på valg: Kirstine Sibilitz, Axel Brandes, Anne-Marie Schjerning Olsen og Charlotte Stephansen.
  Der er to pladser til besættelse i udvalget. Kira Bové opstiller. 
   

  Uddannelsesudvalget:
  Martin Snoer (formand) og Johannes Katate Wilhjelm er på valg og ønsker begge genvalg
  Kristina Høeg Vinter er på valg og ønsker ikke genvalg
  Ikke på valg: Jørn Carlsen (PKL), Frederik Thorgaard Uttenthal og Niels Risum
  Der er to pladser til besættelse i udvalget. Jens Mogensen og Gro Egholm opstiller
  Derudover er ny FYC formand (vælges 19. april 2024) født medlem af udvalget 
   

  Forsknings- og databaseudvalget:
  Ole Ahlehoff er formand og ikke på valg
    

  NBV udvalget
   

 17. Valg af revisorer
  Anders Junker er på valg og ønsker genvalg.
  Mogens Tangø er ikke på valg
   

 18. Eventuelt

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK