Ordinært arytmiarbejdsgruppemøde 11/3-19

Dagsorden

Dagsorden:

1)  Godkendelse af dagsorden.

2)  Godkendelse af referat.

3)  Meddelelser fra formandskabet.

4)  ESC EORP AF III Registry. Odense vil gerne deltage – andre? (Se vedlagte) Deadline 1. april. (Axel)

5)  Fasteregler ved pacemakerimplantation. Hvad er praksis og kunne pacemakerimplantation foregå uden forudgående faste? Typisk faster patienter til PCI ikke inden en procedure og der er der langt flere komplikationer. (Søren Højberg)

6)  Retningslinier for sammensætning af forfattere og referenter til NBV’erne. Overordnet er reglerne: mindst to forfattere og mindst to referenter, repræsentation fra alle tre uddannelsesregioner og mindst et FYC medlem blandt forfatterne. Der bør desuden sikres udskiftning i forfatter-/referentgruppen (Michael og Jens C)

7)  Seneste Medtronic recall på dobbeltkammer PM. Hvordan er de forskellige centre påvirket? Er der brug for at arbejdsgruppen kommer med en udmelding? (Michael)

8)  Nyt Dansk Hjerteregister. Hvad er status og hvad sker der med de eksisterende kvalitetsdatabaser? (Ole Ahlehoff)

9)  Nyt fra EHRA

10) Nyt fra AF-registret

11) Nyt fra ablationsdatabasen.

12) Nyt fra pace/ICD-registeret.

13) Næste møder: 3/5 i forbindelse med DCS’ årsmøde på Nyborg Strand, derefter 9/9 og 2/12 kl 10 på OUH.

14) Evt.

Venlig hilsen

Michael Vinther og Jens Cosedis

Tid og sted
11. marts 2019
10:00 - 13:00
Odense Universitetshospital.
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK