Kolofon

Cardiologisk Forum udgives af Dansk Cardiologisk Selskab
Udkommer 4 gange årligt i Februar, April, August, Oktober.

Redaktionskomité er Selskabets medieudvalg:
Dan Eik Høfsten (Formand medieudvalg)
Mikael Sander (Redaktør CF)
Bo Kobberø Lauridsen (Webmaster)
Jannik Pallisgaard (SoMe ansvarlig) 

Ansvarshavende redaktør:
Mikael Sander
Kardiologisk Afdeling Y
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
E-mail: mikael.sander@gmail.com

Indlæg sendes til redaktøren som E-mail og illustrationer i JPEG. 
Deadline for næste nummer fremgår af kolofonen i nyeste udgivelse, og ligger ca. 1 måned før næste udgivelse.

Layout: Birger Gregers Design

Tryk: AKA-PRINT A/S

Annonceekspedition
DCS sekretariat
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K
Telefon 31 37 88 54
E-mail: dcs@cardio.dk

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK