Kolofon

Cardiologisk Forum udgives af Dansk Cardiologisk Selskab
Udkommer 4 gange årligt i Januar, April, August, Oktober.

Redaktionskomité er Selskabets medieudvalg:
Matias Greve Lindholm
Mikael Sander
Dan Eik Høfsten 

Ansvarshavende redaktør:
Mikael Sander
Kardiologisk Afdeling Y
Bispebjerg Hospital
2400 København NV
E-mail: mikael.sander@gmail.com

Indlæg sendes til redaktøren som E-mail og illustrationer i JPEG. 
Sidste frist er første hverdag i udgivelsesmåneden. 

Grafisk produktion og tryk
Birger Gregers MDD AKA Prit A/S

Annonceekspedition
DCS´s sekretariat
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K
Telefon 33 91 79 60
Fax 33 91 79 64
E-mail: dcs@cardio.dk

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK