DCS Årsmøde 2022

Tilmeldingsperioden er slut.
Praktisk information

Deltagerbetaling

Det er muligt at vælge imellem flere forskellige mødepakker, afhængig af hvilke dele af mødet man ønsker at deltage ved. Bemærk at der ved tilmelding desuden skelnes imellem priser for FYC medlemmer, Industrimedlemmer og øvrige DCS medlemmer. Prisen for Industrimedlemmer (DCS medlemmer med hovedbeskæftigelse i medico-/farmaindustri) afspejler den anslåede kostpris for ophold uden undervisning.

Foredragsholdere, der kun deltager i det faglige program den pågældende dag, kan tilmelde sig gratis (forplejning i pauser og frokost inkluderet, fest fredag og/eller overnatning ikke inkluderet). Øvrige foredragsholdere skal vælge mødepakke med betaling som øvrige deltagere.

I forbindelse med din tilmelding vil du blive bedt om at at vælge en af følgende mødepakker:

FYC Medlemmer

 • Møde torsdag til lørdag, fest, 2 overnatninger

kr. 675,-

 • Møde + forplejning, ingen overnatning

kr. 350,-

   

Industrimedlemmer

 
 • Møde torsdag til lørdag, fest, 2 overnatninger

kr. 4.750,-

 • Møde torsdag og fredag, 1 overnatning (torsdag)

kr. 3.200,-

 • Møde + forplejning, ingen overnatning eller fest

kr. 2.200,-

   

Øvrige DCS medlemmer

 
 • Møde torsdag til lørdag, forplejning, fest, 2 overnatninger

kr. 1.850,-

 • Møde fredag til lørdag, forplejning, fest, 1 overnatning

kr. 1.250,-

 • Møde torsdag til fredag, forplejning, 1 overnatning

kr. 1.250,-

 • Møde, forplejning, fest, ingen overnatninger

kr. 1.050,-

 • Møde, forplejning, ingen overnatning

kr. 1.050,-

   

Foredragsholdere

 
 • Ved deltagelse udelukkende på selve dagen – dvs møde+forplejning  

Gratis

Program

Torsdag d. 19. maj

Kl. 16.00 – 16.10        

Velkomst
Formand for DCS - Steen Dalby Kristensen

     
Kl. 16.10 – 17.00  

Opening lecture:
Imaging in aortic stenosis (30 min) - Jeroen Bax

Discussion (20 min) - Moderator: Steen Dalby Kristensen

 

     
Kl. 17.00 – 18.40  

«Rapid fire« – unge danske forskere præsenterer deres forskning

Moderatorer: Mads Andersen og Claus Kjær Pedersen

 • Betydning af Impella RP og medicinsk kredsløbsstøtte på regional venstre ventrikel funktion ved akut kardiogent shock induceret ved embolisering af højre koronararterie
  Peter Frederiksen, Odense Universitetshospital
   
 • The effect of increased potassium on myocardial function. A randomized POTCAST substudy
  Ulrik Christian Winsløw, Rigshospitalet
   
 • Biologiske processer bag den socioøkonomiske gradient i kardiovaskulær sygdom belyst ved proteomics
  Bilal Shafi, Bispebjerg Hospital
   
 • Effekten af intensiv lipidsænkende behandling med statin og ezetimibe på CT-deriveret FFR hos patienter med stabil angina pectoris – FLOWPROMOTE
  Nadia Iraqi, Aarhus Universitetshospital
   
 • Mikrovaskulær Funktion i Hypertrofisk vs Non-hypertrofisk Myokardium Hos Patienter Med Svær Aortastenose
  Muhammad Sabbah, Rigshospitalet
   
 • Patienter med ST-elevations myokardieinfarkt i høj blødningsrisiko
  Mia Ravn Jacobsen, Rigshospitalet
   
 • Betydningen af maternelle risikofaktorer for struktur og funktion af den nyfødtes hjerte; et Copenhagen Baby Heart studie
  Mette Marie Olsen Nørregaard, Herlev Hospital
     
Kl. 18.40 – 19.30  

Buffet

     
Kl. 19.30 – 21.00  

Arbejdsgruppesymposier

1) Hæmodynamisk vurdering af den akutte patient (Akut kardiologi + Ekkokardiografi)
 
2) AK-behandling sat på spidsen (Digital health og Kardiovaskulær farmakoterapi)
 
3) Ablation eller ej ved AFLI og hjerteinsufficiens (Arytmi og Hjertesvigt)
 
     

Fredag d. 20. maj

Kl. 07.00 – 07.45  

Bevæg dig med FYC

     
Kl. 08.30 – 09.30  

Arbejdsgruppemøder

     
Kl. 09.30 – 10.15  

Generalforsamling

Se dagsorden her

     
Kl. 10.15 – 10.45  

Kaffepause

(under kaffepausen)   

Posterwalk
Facilitatorer: Michael Rahbek Schmidt og Christian Juhl Terkelsen

 • Ekkokardiografisk normalmateriale for venstre ventrikel hos nyfødte – et Copenhagen Baby Heart studie
  Ottilia Vøgg, Herlev-Gentofte Hospital
   
 • Maternel diabetes og prævalens af septumdefekter hos den nyfødte
  Magdalena Hansson, Herlev-Gentofte Hospital
   
 • Non-compaction af venstre ventrikel i barndommen: ekkokardiografisk opfølgning og prævalens hos førstegradsslægtninge
  Thilde Olivia Kock, Rigshospitalet
   
 • Preeclampsia and the Prevalence of Atrial Septal Defects in the Neonate
  Anna Maria Dehn, Rigshospitalet
   
 • Alder, komorbiditet og aortaklapprotese er associeret med det primære endepunkt hos patienter med infektiøs endokarditis efter 5-års follow-up i POET-studiet
  Mia Pries-Heje, Rigshospitalet
     
Kl. 10.45 – 11.45  

Den kardiologiske speciallæge - hvad får vi brug for i fremtiden

 • Fylder forskning for meget i den faglige profil?
 • Skal de kardiologiske HU-forløb ensrettes?

FYC og uddannelsesudvalget

Moderator: Claus Kjær Pedersen og Martin Snoer

     
Kl. 11.45 – 13.15  

Frokost –«lunchbags«

Kl. 12.00 – 13.00  

Frokostsymposier (Ikke en del af DCS årsmøde)

Se programmer her

     
Kl. 13.15 – 14.45  

Sundhedsudspil – Nærhospitaler vs centertænkning

 • Hvad betyder den fremtidige organisation af sundhedssektoren for dine patienter og for dig?
 • Hvor skal du arbejde på torsdag

 - Hjerteforeningens synspunkt
 - Hjertecentrenes synspunkt
 - Regionshospitalernes synspunkt
 - Regionernes synspunkt

 - Diskussion

Moderatorer: Jacob Thorsted Sørensen og Ilan Raymond

     

Kl. 14.45 – 15.00

 

Nye nationale forskningsprojekter

Sex and population specific upper reference levels of cardiac troponin (DANSPOT)
Kasper Iversen

Moderator: Svend Eggert Jensen

     

Kl. 15.00 – 15.15

 

Nyt fra Danish Cardiovascular Academy
Thomas Jespersen

Moderator: Svend Eggert Jensen

     

Kl. 15.15 – 15.45

 

Kaffepause

(under kaffepausen)

 

Posterwalk

Facilitatorer: Michael Rahbek Schmidt og Christian Juhl Terkelsen

 • Større komorbiditetsbyrde er associeret med højere risiko for elektrodeeksplantation efter implantation af implanterbar cardioverter defibrillator og pacemaker: et landsdækkende kohortestudie
  Amna Alhakak, Rigshospitalet
   
 • Selektion af patienter til mekanisk cirkulationsstøtte ved refraktært hjertestop uden for hospitalet: et nationalt multicenter studie
  Louise Linde, Odense Universitetshospital
   
 • Non-invasiv måling af cardiac index kan identificere høj risiko patienter
  Rakin Hadad, Bispebjerg Hospital
   
 • Øget forekomst af aterosklerose i koronarkar og aortaklaps-forkalkninger hos patienter med Philadelphia-negative Myeloproliferative Neoplasier (MPNs)
  Camilla Nordheim Solli, Sjællands Universitetshospital
   
 • Registrerede prodromale symptomer hos patienter, der ringede til 1813/1-1-2 før deres hjertestop uden for hospital
  Nertila Zylyftari, Gentofte Hospital
     

Kl. 15.45 – 16.00

 

Nyt fra Hjerteforeningen
Christian Hassager

Moderator: Jacob Thorsted Sørensen

     

Kl. 16.00 – 17.00

 

Prisoverrækkelse og festforelæsninger

 • DCS forskningspris (30 min)
 • Henning Rud Andersens innovationspris (30 min)

Moderator: Steen Dalby Kristensen

     

Kl. 17.00 – 18.30

 

DCS Foredragskonkurrence for yngre kardiologer

Moderatorer: Hans Henrik Tilsted og Claus Kjær Pedersen

 • Koronar småkarssygdom vurderet ved 82Rb-PET-CT er en uafhængig prognostisk markør for død
  Signe Højstrup, Bispebjerg Frederiksberg Hospital
   
 • Effekten af implanterbar kardioverter-defibrillator hos patienter med non-iskæmisk systolisk hjertesvigt med og uden diabetes: Et udvidet opfølgningsstudie af DANISH
  Jawad Haider Butt, Rigshospitalet
   
 • Langtidsincidens af Infektiøs Endokarditis blandt Patienter med Kongenit Hjertefejl
  Eva Havers-Borgersen, Rigshospitalet
   
 • Effekt af radiofrekvensablation for atrieflimren og atrieflagren målt på antal hjertesvigtsindlæggelser og vanddrivende behandling blandt hjertesvigtspatienter
  Lucas Malta Westergaard, Rigshospitalet
   
 • Screening for hjerteamyloidose 5-15 år efter operation for bilateralt karpaltunnelsyndrom – The CACTUS study
  Oscar Westin, Rigshospitalet
     

 Kl. 18.30 – 19.00

  Pause
     
 Kl. 19.00 – 19.30   Snak og Snacks
     

Kl. 19.30

 

Middag

 • Uddeling af FYC’s og DCS’s uddannelsespris. Sponsoreret af BMS
 • Uddeling af Hædersprisen (Jubilæumsprisen)
     

Lørdag d. 21. maj

Kl. 09.00 – 09.15

 

Astra Zenecas Efteruddannelseslegat

Moderator: Ulla Davidsen

     

Kl. 09.15 – 09.30

 

Nyt fra FYC
Johannes Grand

Moderator: Svend Eggert Jensen

     

Kl. 09.30 – 10.15

 

Nye nationale forskningsprojekter

Antibiotics vs antibiotics and surgical treatment of infective endocarditis (ASTERIx)
Emil Fosbøl

DANNOAC – Opdatering
Casper Bang

MAPP-II - Monitoring of Arrhythmias in Patients treated with antiPsychotics
Casper Bang

Moderator: Svend Eggert Jensen

     
Kl. 10.15 - 10.30   Kaffepause
     

Kl. 10.30 - 10.45

 

Opdateret DCS-rapport - Arytmirisiko ved brug af psykofarmaka
Jakob Hartvig Thomsen

Moderator: Michael Rahbek Schmidt

     

Kl. 10.45 – 12.00

 

Endorsement af ESC guidelines

 • Hjertesvigt
  Emil Wolsk
   
 • Pacing og CRT
  Jens Brock Johansen
   
 • Forebyggelse
  Thomas Sehested
   
 • Hjerteklapsygdom
  Jordi Dahl

Moderator: Hans-Henrik Tilsted og Ulla Davidsen

     
Kl. 12.00  

Farvel og på gensyn

Nyvalgt formand for DCS

Målgruppe:
Alle medlemmer af DCS
19. - 21. maj 2022
Nyborg Strand Hotel & Konference
Kursusafgift:
Tilmeldingsperioden er slut.
SoMe #DCS2022
Mail:
dcs@cardio.dk
Telefon:
+45 3137 8854
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK