DCS Generalforsamling 2023

Skrevet af Dan Eik HøfstenTorsdag, 27. april 2023 08:33

12. maj 2023 kl. 9:30 til 10.15 på Hotel Nyborg Strand

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår Henrik Steen Hansen
   
 2. Forelæggelse af formandens beretning
  Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper nedsat i henhold til § 6
   
 3. Beretning fra Uddannelsesudvalget
  Herunder beretning fra Specialistnævnets tilforordnede og Sundhedsstyrelsens kontaktperson
   
 4. Beretning fra Kursus- og CME-udvalget
   
 5. Beretning fra NBV udvalget
   
 6. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologer
   
 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab
   
 8. Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
   
 9. Ændringer i foreningens love
  Bestyrelsen foreslår ændringer i selskabets vedtægters § 1 stk 3, § 3 stk 6 samt § 10 stk 1.
  Der henvises til bilag for specifikke ændringsforslag.
   
 10. Valg af formand
  Formanden er ikke på valg
   
 11. Valg af kommende formand
  Kommende formand er ikke på valg
   
 12. Valg af afgået formand
  Afgået formand er ikke på valg
   
 13. Valg af lægelig sekretær
  Lægelig sekretær er ikke på valg
   
 14. Valg af kommende lægelig sekretær
  Bestyrelsen foreslår Gro Egholm
   
 15. Valg til bestyrelsen
  Ilan Raymond og Ulla Davidsen udgår af bestyrelsen efter endt funktionsperiode. Bestyrelsen foreslår valg af Ann Bovin og Adam Blyme.
  Steen Dalby Kristensen udgår af bestyrelsen efter endt funktionsperiode som afgået formand. Hans-Henrik Tilsted udgår af bestyrelsen efter endt funktionsperiode som formand for NBV-udvalget. Christian Juhl Terkelsen udgår af bestyrelsen efter ophør som formand for Forsknings- og Databaseudvalget.
   
 16. Valg til faste udvalg

  Kursus og CME udvalget:
  Lene Rørholm Pedersens funktionsperiode som formand udløber, men da der ikke har meldt sig en ny formandskandidat foreslår bestyrelsen at der dispenseres således at Lene fortsætter som formand indtil næste ordinære generalforsamling. Gro Egholm er på valg og ønsker ikke genvalg. Stine Poulsen udtræder efter endt funktionstid. Der er således i alt 2 ledige pladser i udvalgt. Bestyrelsen foreslår valg af Anne-Marie Schjerning og opfordrer desuden interesserede kandidater til at stille op.
  Ikke på valg: Ljubica Andersen, Kirstine Sibilitz, Steen Pehrsson og Axel Brandes
   
  NBV udvalget
  Hans-Henrik Tilsted udgår af udvalget efter endt funktionsperiode som formand. Bestyrelsen foreslår Jacob Moesgaard Larsen som ny formand og samtidig medlem af bestyrelsen. Benedikte Haastrup og Martin Snoer udgår efter endt funktionsperiode. Ann Bovin og Jens Aaman Andersen ønsker desuden at udtræde af udvalget. Pernille Buch, Jesper Khedri Jensen, Rebekka Vibjerg Jensen og Svenja Morthorst er på valg og ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af disse, samt valg af Ann Banke, Nick Mattsson, Anna Axelsson, Jesper Linde og Claus Kjær Pedersen.
  Ikke på valg: Søren Lund Kristensen og Bo Kobberø Lauridsen (webmaster, født medlem)
   
  Uddannelsesudvalget
  Niels Risum er på valg og ønsker genvalg.
  Ikke på valg: Martin Snoer (Formand), Christina Alhede (FYC Formand), Frederik Thorgaard Uttenthal, Johannes Katate Wilhjelm, Kristina Høeg Vinther og Jørn Carlsen (PKL)
   
  Forsknings- og databaseudvalget
  Christian Juhl Terkelsen er på valg og ønsker ikke at genopstille. Bestyrelsen foreslår Ole Ahlehoff som ny formand og samtidig medlem af bestyrelsen.
   
 17. Valg af revisorer
  Mogens Tangø er på valg og ønsker genvalg. Anders Junker er ikke på valg
   
 18. Eventuelt
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK