Forord til NBV

Dansk Cardiologisk Selskab tog i 2004 initiativ til udfærdigelse af en national kardiologisk behandlingsvejledning (NBV), som på en lettilgængelig og operationel måde beskriver en lang række kardiologiske udrednings- og behandlingsprincipper.
 

NBV udkom i 2006 og 2010 på bogform – i sidstnævnte tilfælde i forbindelse med selskabets 50 års jubilæum - og har siden 2005 været tilgængelig i elektronisk form på selskabets hjemmeside på cardio.dk i en årligt opdateret version. NBV lanceredes i 2011 i en version til iPhone, Android-versionen forelå i 2012.
 

Selskabet har ansvar for behandlingsvejledningens faglige indhold, som er tilvejebragt af selskabets arbejdsgrupper, hvis medlemmer repræsenterer såvel højt specialiserede som regionale kardiologiske afdelinger med en bred geografisk sammensætning. Hermed sikres høj faglig kvalitet og national konsensus. Arbejdsgruppernes faglige rekommandationer koordineres af selskabets NBV udvalg, som har ansvar for konsistens, brugervenlighed samt udvikling af NBV.
 

Formålet med den nationale behandlingsvejledning er:

  • At samstemme behandlingsvejledninger i forskellige dele af Danmark og derved sikre større ensartethed i behandlingen af patienter med hjertemedicinske sygdomme.
  • At stille en række ajourførte behandlingsvejledninger til rådighed for afdelinger der behandler hjertemedicinske patienter.
  • At udmelde nye behandlingsprincipper i en form der er lettere at anvende i praksis end selskabets mere fyldige kliniske rapporter.
  • At sikre optimal anvendelse af arbejdsgruppernes værdifulde arbejde.
  • At tilbyde afdelinger et redskab som kan støtte opnåelsen af kompetencer i speciallægeuddannelsen.
  • Selskabets behandlingsvejledning skal betragtes som vejledende og fritager ikke behandlere i det danske sundhedsvæsen for individuelt ansvar for at træffe korrekte beslutninger vedrørende den individuelle patient i samarbejde med og under hensyntagen til denne. Behandlingsvejledningen er, som ordet siger, vejledende, og behandlende læge kan efter individuelt kvalificeret skøn fravige denne.

 
Selskabets behandlingsvejledning er i foråret 2024 atter blevet gennemgået og revideret m.h.p. opdatering med ny faglig viden på det kardiologiske felts største fagområder, bl.a. med udgangspunkt i nye guidelines publiceret fra European Society of Cardiology. De øvrige kapitler er revideret i varierende omfang.

Alle NBV forfattere og referenter indberetter årligt en habilitetserklæring, som offentliggøres på selskabets hjemmeside.
 

Det er selskabets ønske vedvarende at bidrage til sikring af tidssvarende og god ensartet behandling af patienter med hjertemedicinske sygdomme, og at NBV fortsat vil finde stor anvendelighed for alle, som håndterer danske hjertemedicinske patienter.
 

Webredaktion 2024:
Joakim Bo Kunkel, Johanna Krøll, Jasmine Madsen

 

Tidligere redaktioner:

 

NBV-udvalget anno 2021-22:
Hans-Henrik Tilsted (formand), Michael Maiborg, Benedikte Haastrup, Jens Aamann Andersen, Svenja Morthorst, Rebekka Vibjerg Jensen, Jesper Khedri, Pernille Buch, Ann Bovin og Martin Snoer. 

 

Webredaktion 2022:
Mads Andersen, Nigopan Gopalasingam og Bo K Lauridsen

 

Webredaktion 2023:
Nigopan Gopalasingam og Bo K Lauridsen

 

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK