KAG-kursus Øst

Tilmeldingsperioden er slut.

Simulatorbaseret introduktionskursus i koronararteriografi

Overlæge på Rigshospitalet
Afdelingslæge på Hillerød Hospital
Praktisk info

Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del – sidstnævnte i form af to kursusdage med færdighedstræning. Den teoretisk del er tænkt som et selvstudium, hvor man dels gennemser en Powerpoint-præsentation (www.KAGkursus.dk), dels læser kapitlet om KAG i Braunwalds lærebog i kardiologi. Powerpoint-præsentationen indeholder teoretisk viden om IHS (incl. comorbiditet) i relation til KAG, teoretisk viden om fysiologi, patofysiologi og instrumenter i relation til KAG proceduren samt teoretisk viden om selve KAG procedurens fremgangsmåde. For at få det optimale ud af færdighedstræningen på selve kursusdagen forudsætter det, at kursisten har gennemset det teoretiske materiale.

På kursusdagen vil der dels blive trænet i simulatorrummet og dels i kard. lab.. I simulatorrummet vil der blive trænet på et fantom (en underkropstorso med mulighed for indstik i arterie femoralis, FemoraLineman, Simulab) samt på en virtual reality simulatorer (VIST, Mentice, generic 8.01). På fantomet vil kursisterne træne Seldingers teknik. På VR simulatoren vil kursisterne træne fremføring af guidewire og katetre til de koronare ostier og introduktion af katetre i de koronare ostier samt optagelse af projektioner. Kursisterne vil blive opdelt i to grupper med to i hver (dyade træning), hvor de skiftes til at være henholdsvis operatør og assistent. I kard. lab. vil der blive trænet brug af apparaturet (leje og røntgenudstyr) på en mekanisk simulator (CoroSim, Mercora) samt sterilvask. Endelig vil tolkning af KAGer blive trænet i kard. lab.s thoraxkonferencerum.

Kursister: Antal 4.
Kurset henvender sig primært til læger med igangværende kardiologisk hoveduddannelsesforløb. Kurset vil ligeledes være relevant for dels læger med igangværende eller gennemført introduktionsstilling i kardiologi, dels for læger med særlig interesse i at kunne udføre KAG – fx læger for hvem kendskab til KAG er en forudsætning for gennemførelse af et forskningsprojekt. Endelig vil det kunne overvejes, når der er ledige pladser, at åbne kurset for andre særligt interesserede.

Program

Kurset strækker sig over to hele dage, og vil på kursusdagene primært fokusere på færdighedstræning.

2-dages simulatorbaseret introduktionskursus i koronararteriografi
Målgruppe:
Læger i hoveduddannelse
27. - 28. maj 2019
Rigshospitalet
Kursusafgift:
Tilmeldingsperioden er slut.
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK