Lidt af hvert i den kardiologiske hverdag

Tilmeldingsperioden er slut.
Efterårsmøde i Dansk Cardiologisk Selskab
 
Forslag til vedtægtsændringer i DCS

1

§1
Stk. 3 (der er ingen tidligere stk 3)


Selskabet udgiver medlemsbladet Cardiologisk Forum som har egne vedtægter og eget regnskab. Såfremt der er underskud på Cardiologisk Forums regnskab dækkes dette af Dansk Cardiologisk Selskab. Såfremt der måtte være overskud på Cardiologisk Forums regnskab kan dette overføres til Dansk Cardiologisk Selskab.

2

§5
Stk. 4

Nuværende vedtægter

Forsknings- og databaseudvalget skal arbejde for at kardiologiske registre og databaser, herunder de kardiologiske kliniske kvalitetsdatabaser og Nyt Dansk Hjerteregister forankres i Dansk Cardiologisk Selskab. Udvalget skal varetage koordinering af forskningsprojekter med udgangspunkt i de kardiologiske registre og opstille kriterier, der på samme tid sikrer lige adgang til registerforskning, og monitorerer at indmeldte projekter reelt gennemføres eller alternativt videregives til andre. Udvalget kan også koordinere og initiere nationale kliniske forskningsprojekter.

Udvalgets formand og sekretær vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og med mulighed for genvalg 1 gang. Formanden er samtidig medlem af selskabets bestyrelse.

I forsknings‐og databaseudvalget skal sidde 4 professorer i kardiologi, en ansat ved hvert af de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter. Professorgruppen ved hvert universitet udpeger selv deres repræsentant (adjungerede professorer kan ikke vælges). Professorrepræsentanterne vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges 1 gang. Databaseudvalget består derudover af en repræsentant fra alle arbejdsgrupper fraset arbejdsgruppen for DRG- og koderegistrering. Disse repræsentanter vælges af arbejdsgrupperne for 2 år ad gangen og kan genvælges en gang. For alle ovenstående gælder en karenstid på to år før man kan genvælges til udvalget.

§5
Stk. 4

Foreslået vedtægtsændring

Forsknings- og databaseudvalget skal sikre Dansk Cardiologisk Selskabs repræsentation og varetage DCS interesse i kardiologiske kliniske kvalitetsdatabaser og Nyt Dansk Hjerteregister.

Udvalget kan endvidere facilitere etablering af nationale kliniske forskningsprojekter som er i DCS’ interesse.

Udvalget består af formand, sekretær, 4 professorer i kardiologi ansat ved hvert af de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter samt en repræsentant fra alle arbejdsgrupper fraset arbejdsgruppen for DRG- og koderegistrering.

Alle vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg 1 gang. Formanden er samtidig medlem af selskabets bestyrelse.

3

Vedtægter for foreningen Cardiologisk Forum, medlemsblad for Dansk Cardiologisk Selskab.

Afsnit 1 – Navn og formål

§1

Foreningens navn er Cardiologisk Forum.

§2

Foreningens formål er at udgive medlemsblad for Dansk Cardiologisk Selskab. Bladet virker som informationsorgan og fagblad for Dansk Cardiologisk Selskab, herunder dette selskab udvalg og arbejdsgrupper samt Foreningen af Yngre Cardiologer.  Bladets formål er herudover at disseminere viden og faglig debat indenfor det kardiologiske speciale i Danmark.

Afsnit 2 – Redaktion og udgivelse

§3
stk. 1

Bladet drives af Dansk Cardiologisk Selskab som har ansat en ansvarshavende redaktør, der udpeges af bestyrelsen for Dansk Cardiologisk Selskab og er aflønnet efter aftale/kontrakt. Redaktøren er ansvarlig jvf. Presseloven. Redaktionsgruppen består af den ansvarshavende redaktør, Dansk Cardiologisk Selskabs webmaster og et bestyrelsesmedlem fra Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

§3
stk. 2

Bladet er ucensureret i det omfang Presseloven tillader det.

§3
stk. 3

Indrykkerens navn af ethvert indlæg, billede, tegning etc. skal være kendt af redaktionen.

§3
stk. 4

Redaktionsgruppen laver praktiske retningslinjer for indlæggenes form og udseende.

§4

Bladet udkommer normalt 4 gange årligt, timingen for udgivelser fastlægges for 1 år ad gangen af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

Afsnit 3 – Økonomi og drift

§5
stk. 1

Der kan optages annoncer i Cardiologisk Forum efter retningslinjer fastsat af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

§5
stk. 2

Såfremt Cardiologisk Forum har underskud dækkes dette af Dansk Cardiologisk Selskab.

§5
stk. 3

Såfremt Cardiologisk Forum har overskud overføres dette ved regnskabsårets afslutning til Dansk Cardiologisk Selskab.

§6
stk. 1

Bladets budget godkendes af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse, der ligeledes tager stilling til eventuelle ekstra bevillinger.

§6
stk. 2

Bladets regnskab udarbejdes og underkastes revision af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse inklusive evt brug af ekstern revision og godkendes af Dansk Cardiologisk Selskabs generalforsamling, der ligeledes tager stilling til eventuelle ekstra bevillinger.

Afsnit 4 – Vedtægtsændringer og Nedlæggelse

§7

Vedtægtsændringer for Cardiologisk Forum kan kun ske på Dansk Cardiologisk Selskabs generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær).

§8

Beslutning om nedlæggelse af bladet kan kun ske på Dansk Cardiologisk Selskabs generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær).

Afsnit 5 – Ikrafttræden

§9

Vedtægterne træder i kraft ved Dansk Cardiologisk Selskabs ekstraordinære generalforsamlings godkendelse den 28/10-2021

Program

 

09.00 – 09.20

Registrering og kaffe
 

09.20 – 09.30 

Velkomst  
DCS formand Steen Dalby Kristensen AUH
 

09.30 – 11.00

Myoperikarditis – diagnostik, behandling 2021
Moderator: Steen Dalby Kristensen

Key note lecture
Alexander Lyon, London
 
MR ved Myoperikarditis
Niels Vejlstrup, RH
 
Myopericarditis efter COVID vaccination
Steen Hvitfeldt Poulsen, AUH
 

11.00 – 11.15

Kaffepause
 

11.15 – 11.45

Nationale forskningsprojekter
Moderator: Jacob Sørensen
 
DANAF

Lenient versus strict rate control for atrial fibrillation - a randomized clinical trial
Joshua Feinberg Holbæk Sygehus
 
DANHEART-studiet – status
Henrik Wiggers, AUH / Søren Lund Kristensen, RH
 

11.45 – 11.55

Thiesens legat 
 

11.55 - 12.00

Ekstraordinær Generalforsamling

  • Forslag til ændring af vedtæger §5 stk. 4
  • Forslag til nyt punkt §1 stk. 3
  • Forslag til vedtægter for Cardiologisk Forum

12.00 – 13.00

Frokost
 

13.00 – 13.45

Lipidsænkende behandling
Moderator:Dan Eik Høfsten

Statin til raske > 70 år
Martin Bødker Mortensen, AUH

Hvem skal have PCSK9-hæmmere / udredning af FH
Henrik Steen Hansen, OUH

 

13.45 – 14.15

Betablokkere efter myokardieinfarkt – pro/con
Moderator: Ilan Raymond
 
Hvad siger guidelines, hvad er evidensen?
Hvad gør vi i DK? Og hvorfor er DANBLOCK-studiet så vigtigt?
Gunnar Gislason, Gentofte/Herlev og Eva Prescott, Bispebjerg

 

14.15 – 14.45

Kaffe
 

14.45 – 15.45

Hjertestop
Moderator: Ulla Davidsen, Bispebjerg

E-CPR
Gowry Mørk, AUH

DISCO (Direct or subacute coronary angiography in out-of-hospital cardiac arrest)
Christian Juhl Terkelsen, AUH

KAG ved Hjertestop
Christian Juhl Terkelsen, AUH

Køling efter ROSC
Guidelines versus praksis og evidens
Jesper Kjærgaard, RH
 

15.45

Afslutning
DCS formandsskab

Efterårsmøde i Dansk Cardiologisk Selskab - Hotel Nyborg Strand
Målgruppe:
Alle medlemmer af DCS
28. oktober 2021
Nyborg Strand Hotel & Konference
Kursusafgift:
Tilmeldingsperioden er slut.
Har du brug for hjælp?
Mail:
dcs@cardio.dk
Telefon:
+45 3137 8854
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK