17. Supraventrikulær takykardi

Revideret af DCS' arbejdsgruppe for Arytmi
Opdateret 04 jun 2020 17:00Visninger: 13301
Kapitlet har ikke gennemgået væsentlige indholdsmæssige ændringer i årets NBV

17.1 Definition

SVT er en oftest smal QRS-takykardi, dvs. QRS bredde < 120 ms. Ved tilstedeværelse af grenblok kan QRS være breddeøget. Bred QRS-takykardi, dvs. QRS varighed ≥ 120 ms, bør dog betragtes og behandles som ventrikulær takykardi, med mindre morfologien er typisk for grenblok.

17.2 Inddeling

 • Atrioventrikulær reentry takykardi (AVRT). Takykardi over accessorisk atrioventrikulært ledningsbundt. Ved Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom ses antegrad accessorisk overledning med deltatak under sinusrytme. Ved alene retrograd accessorisk overledning ses ingen deltatak under sinusrytme
 • Atrioventrikulær nodal reentry takykardi (AVNRT).
 • Ektopisk atrial takykardi (EAT)
 • Atrieflimren/atrieflagren – (se Kapitel 15 Atrieflimren og atrieflagren). 

17.3 Ætiologi

AVRT: Atrioventrikulær reentry takykardi:

 • Ortodrom takykardi med antegrad konduktion gennem AV-knuden og retrograd konduktion via det accessoriske ledningsbundt
 • Antidrom takykardi med antegrad konduktion gennem det accessoriske ledningsbundt og retrograd konduktion gennem AV-knuden

Præeksiteret atrieflimren (»pseudoventrikulær takykardi«): Antegrad accessorisk overledning under atrieflimren. Ses alene ved WPW-syndrom.

AVNRT: Reentry mekanisme i AV-knuden.

EAT: automatisk fokus eller mikro-reentry mekanisme.

AVRT og AVNRT er således AV-knude afhængige, hvorimod EAT, præeksiteret atrieflimren, atrieflimren og atrieflagren er AV-knude uafhængige.

17.4 Diagnose

 • EKG-12 under takykardi
 • EKG-12 under sinusrytme (deltatak?)

I tvivlstilfælde kan suppleres med:

 • EKG-12 + adenosinindgift
 • Langtids-EKG-monitorering (telemetri/Holter/Loop-monitorering)
 • Esofagus-EKG under takykardi

AVNRT: Ofte en P-tak i terminale QRS kompleks, tydeligst pseudo r i V1.

Ortodrom AVRT: Ofte en retrograd P-tak adskilt fra (typisk 140-160 ms efter) forudgående QRS.

Antidrom AVRT: Breddeøget QRS og retrograd P-tak (sjælden).

EAT: Abnorm P-taks morfologi forskellig fra patientens P-tak under sinusrytme.

Præeksiteret atrieflimren: Karakteriseret ved hurtig, uregelmæssig ventrikelaktion med vekslende breddeøgede komplekser med ensartet akse. Risiko for degeneration i ventrikelflimren.

17.5 Behandling

Anfaldsbrydende

 • Adenosin i.v. (se nedenfor)
 • Vagusstimulation f.eks. carotismassage og Valsalva-manøvrer
 • DC-konvertering (sjældent)

Adenosin

 • Bør gives hurtigt som bolusinjektion i stor intravenøs adgang og efterfølgende skylles med 20 ml saltvand
 • Under adenosinindgift og efterfølgende 3-5 min. foretages altid løbende EKG registrering
 • Initial dosis 6-9 mg stigende til 18-20 mg intravenøst
 • AVNRT samt AVRT brydes af adenosin ved blokering i AV-knuden
 • De AV-knude uafhængige takykardier brydes ikke af adenosin. Ved atrieflimren afsløres typisk den uensartede, uregelmæssige atrieaktivitet ("flimmerlinje") under kortvarigt AV blok. Ved atrieflagren demaskeres typisk en "flagrelinje" af ensartet, regelmæssig atrieaktivitet under kortvarigt AV blok
 • Ved EAT kan takykardien fortsætte under forbigående AV-blok, men nogle tilfælde af EAT brydes på adenosin

Anfaldsforebyggende

 • Ingen behandling (beslutning herom afhænger af symptomatologien og patientens præferencer). Ved sjældne og kortvarige anfald instruktion i vagale manøvrer (valsalva, kløgning, carotismassage)
 • Henvisning til radiofrekvensablation (henvisning bør vedlægges EKG under og udenfor anfald)
 • I ventetiden på ablation, eller såfremt pt. foretrækker medicinsk behandling, kan behandling med betablokker eller calcium-antagonister af typen verapamil/diltiazem forsøges
 • Klasse IC anti-arytmika (propafenon, flecainid) afhængig af symptomatologien

Succesraten ved radiofrekvensablation for AVRT og AVNRT er omkring 95% med lav risiko for betydende komplikationer.

Særlige forhold ved WPW-syndrom (deltatak i EKG under sinusrytme):

 • Verapamil og digoxin må ikke anvendes hos voksne idet man kun får en bremsende effekt på konduktionen gennem AV-knuden og ikke via det accessoriske ledningsbundt. Dette kan under atrieflimren medvirke til en uhensigtsmæssig hurtigere ventrikulær rytme
 • I ventetiden på ablation kan klasse IC antiarytmika anvendes
 • Patienter med dokumenteret præeksiteret atrieflimren bør konfereres med invasiv elektrofysiolog (HSE) mhp. overflytning til subakut radiofrekvensablation af hensyn til risikoen for ventrikelflimren og død

Asymptomatiske personer med WPW-mønster i EKG'et bør tilbydes henvisning til vurdering ved invasiv elektrofysiolog mhp information og evt. radiofrekvensablation.

Særlige forhold ved EAT

I de særlige tilfælde, hvor pt. er generet af palpitationer, og hvor der kun foreligger »EKG-strimler« eller Holtermonitorering, som dokumenterer SVT (der ikke er typisk for reentry-takykardi), og hvor det ikke har været muligt at fremskaffe EKG-12 under takykardi, drejer det sig oftest om EAT. I disse tilfælde anbefales initialt medicinsk behandling (betablokker, verapamil eller klasse IC antiarytmika). Hvis denne behandling er uden effekt, må henvisning til elektrofysiologisk undersøgelse og evt. radiofrekvensablation overvejes. Succesraten ved invasiv behandling af denne patientkategori er lavere end ved behandling af AVNRT/AVRT/WPW bl.a. fordi EAT kan være vanskelig at fremprovokere ved invasiv elektrofysiologisk undersøgelse.

Hyppige tilfælde af hurtig EAT, specielt fra venstre atrium (lungevenefokus) kan være forløber for atrieflimren og bør drøftes med invasivt center med henblik på ablationsbehandling eller behandling med klasse IC antiarytmika.

Vedvarende EAT kan forårsage hjertesvigt. Ved vedvarende EAT eller EAT det meste af tiden bør man være opmærksom herpå og gennemføre ekkokardiografi samt fremskynde ablationsbehandling hvis hjertepumpefunktionen er nedsat.

 

 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK