DCS Årsmøde 2023

Tilmeldingsperioden er slut.

Tilmelding er lukket!

Praktisk info
Program
    Torsdag den 11. maj
     
Kl. 15.00 - 16.00   Registrering og kaffe
     
Kl. 16.00 – 16.10   Velkomst
Formand for DCS: Michael Rahbek Schmidt
     
Kl. 16.10 – 17.00   Opening lecture:
Current and Future Directions in Valvular Heart Disease Interventions
Stephan Windecker
Moderator: Michael Rahbek Schmidt
     
Kl. 17.00 – 18.40  

«Rapid fire«
– unge danske forskere præsenterer deres forskning
Moderatorer: Ashkan Eftekhari og Christina Alhede

 • Udvikling og validering af et neuralt netværk der prognosticerer patienter med iskæmisk hjertesygdom
  Amalie Dahl Haue, Rigshospitalet
   
 • Ticagrelor eller clopidogrel til patienter med atrieflimren som undergår perkutan koronar intervention for akut myokardieinfarkt
  Sissel Johanne Godtfredsen, Aalborg Universitetshospital
   
 • Screening for atrieflimren til at forebygge apopleksi hos personer med forhøjet proBNP: En sekundær analyse of LOOP-studiet
  Lucas Y. Xing, Rigshospitalet
   
 • Stimulering af HCA2 receptoren med ketonstoffet 3-hydroxybutyrate samt Niacin hos patienter med kronisk hjertesvigt: Hæmodynamiske og metaboliske effekter
  Nigopan Gopalasingam, Aarhus Universitets Hospital
   
 • Risiko for pludselig hjertedød hos patienter med psykisk sygdom
  Jasmin Mujkanovic, Rigshospitalet
   
 • Granskning af genetik i hypothyreose som en uafhængig risikofaktor for kardiovaskulær sygdom
  Søren Albertsen Rand, Rigshospitalet
   
 • Betydning af behandlingsmål for oxygenering og blodtryk på akut nyresvigt ved komatøse patienter genoplivet efter hjertestop – et substudie fra Blood Pressure and Oxygenation Targets in Postresuscitation Care trial (BOX).
  Karoline Korsholm Jeppesen, Odense Universitetshospital
   
 • Svær psykisk sygdom og symptomer på akut koronart syndrom i alarmopkald
  Anne Storgaard Nørskov, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
     
Kl. 18.40 – 19.30   Buffet
     

Kl. 19.30 – 21.00   AFTENSYMPOSIER (3 paralelle sessioner)

    Patienter til ikke-kardiel kirurgi, hvordan bruger vi de nye guidelines?
Arrangeret af arbejdsgrupperne: Trombokardiologi og Kardiovaskulær farmakoterapi
 
Moderatorer: Rikke Sørensen og Anne-Marie Schjerning
 

19.30 - 19.50

 
 • Præoperativ risikovurdering: Kirurgisk risiko/Patientrisiko
  Emil Fosbøl

19.50 - 20.10

 
 • Præoperativ vurdering: Undersøgelser og paraklinik
  Jeppe Grøndahl Rasmussen

20.10 - 20.30

 
 • Præoperativ regulering af antitrombotisk behandling
  Thomas Kümler

20.30 - 20.50

 
 • Hvordan kan vi implementere disse guidelines i vores hverdag?
  Jacob Møller

20.50 - 21.00

 
 • Spørgsmål og diskussion - Tak for i aften

   

Fra akut hjertesvigt til ambulant forløb
Arrangeret af arbejdsgrupperne: Akut kardiologi og Hjerteinsufficiens
 

19.30 - 19.50

 
 • Hæmodynamik ved akut hjertesvigt og hvordan vurderer vi inkompensation akut?
  Jakob Møller

19.50 - 20.10

 
 • Akutbehandling af lungestase og volumen-overload - hvor aggressiv skal man være
  Mads Andersen 

20.10 - 20.30

 
 • De fantastiske fire: Hvilke skal pauseres, hvilke fortsættes og hvor hurtigt skal de startes?
  Emil Wolsk

20.30 - 20.45

 
 • Udskrivelse – hvilke kriterier for stase og hæmodynamik skal være på plads?
  Martin Frydland

20.45 - 21.00

 
 • Overgang til HIK – Hvad skal der ske indtil HIK, og hvordan lægges en HIK-plan?
  Ilan Raymond

    Spontan koronararteriedissektion (SCAD) – evidens og praksis
Arrangeret af arbejdsgrupperne: Akut kardiologi, Interventionel kardiologi og koronar patofysiologi og Præventiv kardiologi og hjerterehabilitering
 
19.30 - 19.40  
 • Kort introduktion og information om kommende holdningspapir
  Nicolaj Brejnholt Støttrup og Lene Hüche Nielsen

19.40 - 19.55

 
 • Epidemiologi, demografi og risikofaktorer
  Lene Hüche Nielsen

19.55 - 20.20

 
 • Akut præsentation, diagnostik og håndtering – inkl. cases
  Nicolaj Brejnholt Støttrup

20.20 - 20.35

 
 • Medicinsk efterbehandling
  Dan Eik Høfsten

20.35 - 20.50

 
 • Opfølgning, fysisk træning og prognose
  Mette Norgaard Bertelsen

20.50 - 21.00

 
 • Diskussion og afrunding
 
     
    Fredag den 12. maj
     
Kl. 07.00 – 07.45   Bevæg dig med FYC
     
Kl. 08.30 – 09.30    Arbejdsgruppemøder
     
Kl. 09.30 – 10.15   Generalforsamling
Se dagsorden her
     
Kl. 10.15 – 10.45   Kaffepause
     

Kl. 10.15 – 10.45

 

Posterwalk
Facilitatorer: Ashkan Eftekhari og Ulla Davidsen

 • Bystander-defibrillering øger 30-dages overlevelsen, selv når ambulancen har kort responstid
  Mathias Hindborg, Nordsjællands Hospital
   
 • Validerede tærskelværdier for kvantitativ pupillometri prædikterer dårligt outcome i komatøse patienter genoplivet efter hjertestop: et BOX-trial substudie
  Benjamin Chris Nyholm, Rigshospitalet
      
 • Ketonstoffet Natrium-3-hydroxybutyrate har både positiv inotrop og vasodilaterende virkning
  Jacob Marthinsen Seefeldt, Aarhus universitetshospital / Aarhus universitet
   
 • Skyldes alvorligt forløb af COVID-19 hos patienter med hjertesygdom forskel i immunrespons – resultater af dyb immunoprofilering
  Maria Møller, Rigshospitalet
   
 • Aspirinordination som primær profylakse af kardiovaskulær sygdom i Danmark fra 2000-2020
  Anna Meta Dyrvig Kristensen, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital
     

Kl. 10.45 – 11.45

 

Ulighed i sundhed
Moderator: Ilan Raymond

 • Sundhedsvæsenets organisering og finansiering i et ulighedsperspektiv
  Jakob Kjellberg, forskningsprofessor, VIVE

 • Den sociale ulighed med særligt fokus på geografi og arbejde
  Ole Steen Mortensen, professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Holbæk Sygehus, Arbejdsmedicinsk afdeling

 • Ulighed i sundheds betydning for hjertepatienter og den indflydelse det har for kardiologers arbejde. Kan vi/skal vi præge den fremtidige håndtering af denne udfordring?
  Ilan Raymond, Amager & Hvidovre Hospital

 • Diskussion
     
Kl. 11.45 – 13.15   Frokost – «lunchbags«
     
Kl. 12.00 – 13.00   Frokostsymposium (Ikke en del af DCS årsmøde - se program andet sted)
     
Kl. 13.15 – 15.00  

Nyeste viden og tendenser inden for farmakologisk behandling af hjerte-karsygdomme
Moderator: Mikael Sander

 • SGLT-2 inhibitorer
  Lars Køber, Rigshospitalet
   
 • Neprilysin-inhibitorer
  Lars Videbæk, OUH Svendborg Sygehus
   
 • PCSK-9-inhibitorer og gene silencer
  Finn Lund, OUH
   
 • Guanylat Cyclase activatorer
  Mads Ersbøl, Rigshospitalet

 • GLP-1 agonister
  Filip Krag Knop, Herlev Hospital (virtuelt)
     
Kl. 15.00 – 15.15   Nyt fra Danish Cardiovascular Academy
Thomas Jespersen

Moderator: Jens Flensted Lassen
     
Kl. 15.15 – 15.45   Kaffepause
     

Kl. 15.15 – 15.45

 

Posterwalk
Facilitatorer: Jens Flensted Lassen og Christian Juhl Terkelsen

 • En systematisk algoritme til udredning af patienter mistænkt for kardiel amyloidose
  Julie Bjerre Tarp, Region Sjælland, NSR
   
 • Ekkokardiografiske tegn til aortastenose og aortainsufficiens hos patienter med Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasier
  Camilla Nordheim Solli, Roskilde Sygehus
   
 • Udbytte af familiescreening ved hypertrofisk kardiomyopati
  Elvira Silajdzija, Rigshospitalet
   
 • Langtidsopfølgning efter implantation af cardioverter defibrillator hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati: analyse af tilsigtet og utilsigtet terapi
  Emma Basse Christensen, Rigshospitalet
   
 • Antibakteriel envelope til forebyggelse af device-relaterede infektioner: Omkostningseffektivitet i det danske sundhedsvæsen
  Maria Hee Jung Park Frausing, Aarhus Universitetshospital
     
Kl. 15.45 – 16.00   Nyt fra Hjerteforeningen
Christian Hassager, Formand for Hjerteforeningen
 
Moderator: Michael Rahbek Schmidt
     

Kl. 16.00 – 16.30

 

Prisoverrækkelse og festforelæsning
Moderator: Michael Rahbek Schmidt

 • DCS forskningspris (30 min)
     
Kl. 16.30 - 17.00   Pause
     
Kl. 17.00 – 18.30  

DCS Foredragskonkurrence for yngre kardiologer
Moderatorer: Michael Rahbek Schmidt og Christina Alhede

 • Centralisering af efterbehandling efter hjertestop uden for hospital på hjertecentre: Et nationalt follow-up studie
  Sivagowry Rasalingam Mørk, Aarhus Universitetshospital
   
 • Udvikling og validering af ASGARD-risikoscore til sikker monitorering af asymptomatiske patienter med aortaklapstenose
  Edina Hadziselimovic, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
   
 • Præhospital højdosis steroid til genoplivede hjertestoppatienter: Resultater fra STEROHCA-studiet - et randomiseret klinisk forsøg
  Laust Emil Roelsgaard Obling, Rigshospitalet
   
 • Kardielt energiforbrug og systemisk perfusion ved veno-arterial ekstrakorporal membran oxygenering versus Ecmella ved kardiogent shock i en stor dyrs model
  Peter Frederiksen, Odense Universitetshospital
   
 • Behandling med keton ester til patienter med kardiogent shock har gavnlige hæmodynamiske effekter
  Kristoffer Berg-Hansen, Aarhus Universitetshospital
     
Kl. 18.30 – 19.00   Pause
     
Kl. 19.00   Snak og snacks
     
Kl. 19.30   Middag
 • Uddeling af FYC’s og DCS’s uddannelsespris.
 • Uddeling af Hædersprisen (Jubilæumsprisen)
 • Uddeling af Henning Rud Andersens innovationspris
     
    Lørdag den 13. maj
     
Kl. 09.00 – 09.15   Nyt fra FYC
Moderator: Dan Eik Høfsten
     
Kl. 09.15 – 09.45   Nationale forskningsprojekter
Moderator: Ulla Davidsen
 • DANAMI 4
  Ashkan Eftekhari
   
 • DANNOAC
  Gunnar Gislason
     
Kl. 09.45 – 10.15   Nye DCS holdningspapirer
Moderator: Ulla Davidsen
 • Præ- og interhospital transport af patienter med hjertesygdom
  Gro Egholm
   
 • Wearables til detektion af hjerterytmeforstyrrelser
  Helena Dominguez og Søren Diederichsen
     
Kl. 10.15 - 10.45   Kaffepause
     
Kl. 10.45 – 12.15   Nyeste viden og tendenser inden for invasiv behandling af hjerte-karsygdomme
Moderator: Ashkan Eftekhari
 • TAVI
  Lars Søndergaard
   
 • TEER og LAMPOON
  Karsten Veien og Phillip Freeman
   
 • Udredning af IHD og koronar fysiologi
  Thomas Engstrøm
   
 • Fysiologisk pacing
  Michael Vinter
   
 • PFA for AFLI
  Jim Hansen
     
Kl. 12.15   Farvel og på gensyn
Formand for DCS: Michael Rahbek Schmidt

 

Tilmelding er lukket!
Målgruppe:
Alle medlemmer af DCS
11. - 13. maj 2023
Nyborg Strand Hotel & Konference
Kursusafgift:
Tilmeldingsperioden er slut.
Har du brug for hjælp?
Mail:
dcs@cardio.dk
Telefon:
+45 3137 8854
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK