Habilitet

Habilitetsregler i Dansk Cardiologisk Selskaber

I selskabets vedtægter § 3 stk 6 står:

Medlemmer med fast tilknytning til medicinalindustrien kan ikke varetage tillidsposter i selskabet. Ved fast tilknytning forstås f.eks. medlem af advisory boards eller lignende hverv med fast aflønning. Enkeltstående foredragshonorering, mødeplanlægning eller mødeledelse samt investigator i sponsorerede studier regnes ikke for fast tilknytning. Ved tillidsposter forstås i denne sammenhæng bestyrelsesposter samt formandspost i udvalg og arbejdsgrupper.

Denne habilitetserklæring er baseret på Sundhedsstyrelsens og LVS’ habilitetserklæringer med relevante ændringer.

Habilitetserklæringer udfyldes af bestyrelsesmedlemmer, formænd for arbejdsgrupper og udvalg, NBV-forfattere og – referenter, forfattere til DCS-rapporter og holdningspapirer og opdateres hvert år efter DCS’ generalforsamling. Offentliggøres på hjemmesiden (cardio.dk).

Bestrider du en af ovenstående poster, er du forpligtet til mindst én gang årligt at indsende en habilitetserklæring til: webmaster@cardio.dk med henblik på publicering på hjemmesiden.

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK