Sundhedsstyrelses Udvalg for Hjertesygdomme

Sundhedsstyrelsen har løbende gennem de seneste knap 20 år fulgt udviklingen indenfor udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom og har med regelmæssige intervaller vurderet behovet og mulighederne for aktiviteten på området. I 2003 udvidedes udvalgets kommissorium og sammensætning til også at omfatte andre indsatsområder inden for kardiologien. Udvalgets kommisorium er senest opdateret i 2014, hvor det også skiftede navn fra Sundhedsstyrelsens hjertefølgegruppe, til det nuværende: Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme.

Opgaven for Sundhedsstyrelsens Udvalg for hjertesygdomme er at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen. Udvalget medvirker til en hensigtsmæssig udvikling generelt og en stadig forbedring af kvaliteten på hjerteområdet, herunder:

  • at følge udviklingen på hjerteområdet
  • at måle af nationale, regionale og kommunale planer og initiativer
  • at vurdere behovet for initiativer på hjerteområdet og på denne baggrund fremkomme med forslag til anbefalinger

DCS har 3 repræsentanter i udvalget. For at sikre en vis kontinuitet og fast tilknytning til bestyrelsen deltager formand, kommende formand og så yderligere et bestyrelsesmedlem, der udpeges af bestyrelsen under hensyntagen til en bred og relevant repræsentation for så vidt angår regioner, hovedfunktioner (basisniveau), højt specialiserede funktioner (landsdelsniveau) og faglige område.

I Udvalg for Hjertesygdomme er DCS aktuelt repræsenteret ved formand Michael Rahbek Schmidt, klinisk lektor, dr. med. Henrik Steen Hansen og overlæge Ulla Davidsen.

Med udgangspunkt i det reviderede kommissorium vil alle væsentlige og vigtige opgaver indenfor hjerteområdet principielt kunne drøftes, men især opgaver med økonomisk tyngde og af overordnet fagpolitisk betydning. Bestyrelsen i DCS opfatter derfor Sundhedsstyrelsens Udvalg for Hjertesygdomme som et meget vigtigt forum med stor betydning for udviklingen på hjerteområdet.

Læs mere om udvalget hos Sundhedsstyrelsen:

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK